เกี่ยวกับบล็อกนี้

สวัสดีครับ หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ใช้งาน Python 2 กันมาก่อนแล้วครับ มีเอกสารและหนังสือมากมายที่สอน Python 2 ครับ แต่ Python 2 เก่าไปแล้วครับ!!! มาใช้ Python 3 กัน แต่เอกสารและเว็บในภาษาไทยส่วนมากยังเป็น Python 2 กันอยู่ครับ
บล็อกนี้เลยเกิดขึ้นมา เพื่อให้นักพัฒนาไทยได้มีเอกสารไว้ให้ศึกษากันแบบฟรี ๆ ครับ
โดยผม วรรณพงษ์  ภัททิยไพบูลย์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียนได้ที่ iam.wannaphong.com

ครบรอบ 1 ปี โครงการบล็อก python3.wannaphong.com
จริง ๆ แล้ววันนี้ไม่ใช่วันครบรอบ 1 ปี ของบล็อก python3.wannaphong.com ครับ แนวคิดเริ่มแรกของบล็อกนี้และยังเป็นแนวคิดหลักของผมคือ เอกสารของภาษาไพทอนในไทยนั้นไม่มีคุณภาพ (หรือหาน้อยมาก ๆ) และ หนังสือส่วนใหญ่ยังใช้ Python 2 กันอยู่ และมีการเรียนการสอนพิเศษที่ราคาแพง (เมื่อ 1 ปีก่อนและในปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิม) ทำให้ผมต้องเรียนภาษาไพทอนจาก docs.python.org และ stackoverflow.com , python-forum.org และ blognone.com เอาครับ และ codenone.com (โดยผมเข้าผ่าน web.archive.org) ไม่เคยเรียนภาษาไพทอนจากวิดีโอและอะไร ๆ ที่ราคาแพงและเสียเวลาเลย จนถึงปัจจุบันนี้ โดยผมแกะโค้ดเอา และแกะภาษาอังกฤษเอา ถึงแม้ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย ผมได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกนั้น คติประจำคือ "ถ้าอยากได้ ต้องทำเอง" ผมจึงเริ่มเขียนบทความลงบล็อกที่ blogger.com ผมเขียนบทความไปเรื่อย ๆ และได้รับโอกาสจากพี่ใบบอน ผู้ดูแลและผู้ก่อตั้งเฟจ สมาคม Python Dev แห่งประเทศไทย ให้มาช่วยดูแลเฟจนี้ครับ ปัจจุบันนี้ บทความในบล็อกนี้มีทั้ง 302 บทความ และยอดการเข้าอ่านประมาณ 300 คนต่อวัน ผมขอขอบคุณพ่อแม่ผม เพื่อน ๆ และพี่ใบบอน ที่ให้การสนับสนุนผมครับ และผมขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามอ่านบทความจากบล็อกนี้มาโดยตลอดครับ

ขอบคุณครับ

วรรณพงษ์  ภัททิยไพบูลย์
8/8/2558