แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Uncategorised แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Uncategorised แสดงบทความทั้งหมด

1 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 01, 2557 by with 0 comment

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน


ภาษาไพทอน (Python) เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย Guido van Rossum เมื่อปี ค.ศ. 1991 (เกิดก่อนภาษาจาวา 4 ปี (ค.ศ. 1995)) ปัจจุบัน ภาษาไพทอนถูกนำไปใช้งานในหลาย ๆ งาน ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ , โปรแกรมขนาดเล็ก
Read More