สอน Python และเรียน Python

ทำไมต้องภาษา Python

ภาษา Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง มีความใกล้เคียงภาษาอังกฤษ รองรับ OOP และมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียน จุดเด่นที่ทำให้วงการการศึกษาทั่วโลกนำภาษา Python มาใช้ในการเรียนเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เริ่มต้นเรียน Python

คำถามเกี่ยวกับการสอน Python และเรียน Python

Q : ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเลย สามารถเขียน Python ได้เลยไหม
A : ได้

Q : Python ทำงานข้ามระบบจริงไหม
A : ไม่จริงบางส่วน แต่โค้ดส่วนใหญ่สามารถทำงานข้ามระบบได้ เพราะมีบางโมดูลและบางฟังก์ชันที่ทำงานต่างกันในแต่ละระบบ

Q : Python เป็นภาษาใหม่ ?
A : Python ไม่ใช่ภาษาใหม่ Python เกิดเมื่อปี ค.ศ.1991 (ก่อน Java กำเนิดอีก)

Q : มีปัญหาเกี่ยวกับ Python สามารถสอบถามได้ที่ไหน ?
A : ในกลุ่ม Python-Thailand บน Facebook

เกี่ยวกับบล็อก Python 3

บล็อก Python3.Wannaphong.com เกิดขึ้นมาเพื่อบันทึกความทรงจำในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่ค้นคว้าและศึกษาของ นาย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
ก่อตั้งเมื่อปี 2557
และเป็นบล็อกเดียวในภาษาไทยที่อัพเดรตบทความด้านโปรแกรมภาษา Python มาโดยตลอด (ก่อน Python กลับมาบูมอีกครั้งมาช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา)