แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ NLP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ NLP แสดงบทความทั้งหมด

11 ธันวาคม 2561

Published ธันวาคม 11, 2561 by with 7 comments

ทำ Named Entity Recognition ภาษาไทย : เบื้องหลังการทำ NER ให้ PyThaiNLP


สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวก่อนที่ Named Entity Recognition ภาษาไทยใน PyThaiNLP จะถือกำเนิดขึ้นมา มีเบื้องหลังมากมาย
Read More

15 เมษายน 2561

Published เมษายน 15, 2561 by with 0 comment

สร้าง Treebank ภาษาไทยด้วย NLTK จากชุดข้อมูล PUD

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทดลองและสร้าง Treebank ภาษาไทยด้วย NLTK จากชุดข้อมูล PUD กันครับ
Read More

22 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 22, 2560 by with 0 comment

ทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF โดยใช้ NLTK

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากท่านต้องการทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF คงคิดว่ายุุ่งยากไม่ใช่น้อย แต่บทความนี้ผมจะไปพาผู้อ่านไปทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF โดยใช้ NLTK แบบง่าย ๆ กันครับ
Read More

14 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 14, 2560 by with 1 comment

การประมวลผลไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย CFG ใน Python

ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท (Context Free Grammars หรือ CFG) ในเทคนิคการประมวลผลไวยากรณ์ที่นิยมใช้งานกันในหมู่นักภาษาศาสตร์และนักวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Read More

26 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 26, 2560 by with 17 comments

ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ
Read More

11 กรกฎาคม 2559

Published กรกฎาคม 11, 2559 by with 0 comment

ทำ NLP ในภาษา Python : Postaggers ภาษาไทย

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ช่วงนี้ผมกำลังพัฒนา PyThaiNLP ผมจึงได้สืบค้นหาคลังข้อมูลชนิดของคำในภาษาไทยและผมค้นเจอ Orchid Corpus ซึ่งเป็นคลังบทความ การกำกับประโยค และชนิดของคำในภาษาไทย เป็นไฟล์ดิบ
Read More

18 ตุลาคม 2558

Published ตุลาคม 18, 2558 by with 0 comment

การประมวลภาษาธรรมชาติด้วยภาษาไพทอน

การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตีความและเข้าใจภาษามนุษย์ได้ เพราะเหตุนี้ การประมวลภาษาธรรมชาติจึงมีความสำคัญ

ในภาษาไพทอนมีเครื่องมือประมวลภาษาธรรมชาติ คือ โมดูล nltk (Natural Language Toolkit)
Read More