แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ GUI แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ GUI แสดงบทความทั้งหมด

15 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 15, 2560 by with 0 comment

GUI Python ด้วย TkInter ง่าย ๆ โดยใช้ appJar

หากคุณกำลังเจอปัญหายุ่งวายกับ TkInter ของ Python คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้ appJar ได้แทนที่โมดูล TkInter ของ Python ได้เลย
Read More

3 มกราคม 2559

Published มกราคม 03, 2559 by with 0 comment

สร้างแอพ Android ด้วย buildozer ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้างแอพ Android ด้วย buildozer ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More
Published มกราคม 03, 2559 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำการสร้าง GUI ด้วย Kivy ในภาษาไพทอนกันครับ
Read More

5 ธันวาคม 2558

Published ธันวาคม 05, 2558 by with 1 comment

ควบคุม GUI บน Windows แบบอัตโนมัติด้วย pywinauto

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ ท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows กัน คงรู้จักกับ pywin32 กันดีว่าเป็นโมดูลที่ช่วยเชื่อมระหว่าง python กับ Windows แต่ pywin32 มีการใช้งานที่ยุ่งยากเกินไปสำหรับบางงาน เช่น หากต้องการเขียนคำสั่งควบคุมให้เปิดโปรแกรมและพิมพ์ข้อความแบบอัตโนมัติ เป็นต้น ผมขอแนะนำโมดูล pywinauto ครับ
Read More

,

9 สิงหาคม 2558

Published สิงหาคม 09, 2558 by with 0 comment

เข้าถึงการทำงานฮาร์ดแวร์ข้ามแพลตฟอร์มด้วย plyer ในภาษาไพทอน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปรู้จักโมดูล plyer ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับเข้าถึงการทำงานฮาร์ดแวร์ข้ามแพลตฟอร์มในภาษาไพทอนกันครับ
Read More

23 พฤศจิกายน 2557

Published พฤศจิกายน 23, 2557 by with 0 comment

สร้างไฟล์ E-book PDF ด้วย PySide บน Python

หลังจากบทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide บน Python ยังไม่จบนะครับ แต่แค่ผมเบื่อ PySide เลยไปเล่นตัวอื่นแทน เลยไม่ได้เขียนบทความต่อครับ ขออภัยมา ณ ที่นี่ครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสร้างไฟล์ E-book PDF ด้วย PySide บน Python ครับ
Read More

28 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 28, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 8 : สร้าง UI ด้วย QML

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินทางออกจากฝั่งมาถึงตอนที่ 8 แล้วครับ บทความนี้เราจะไปสร้าง UI ด้วยภาษา QML ครับ เราจะเรียนรู้การนำ QML มาใช้งานกับ Python แบบเริ่มต้นง่าย ๆ ครับ ด้วยโปรแกรมในตำนาน Hello World ;)
Read More

27 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 27, 2557 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide Workshop 2 : ตัวอย่างโปรแกรม Digital Clock

สวัสดีทุกท่านครับ บทความสร้าง GUI ด้วย PySide Workshop ตอนที่ 2 นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ ตัวอย่างโปรแกรม Digital Clock ครับ เป็นโปรแกรมบอกเวลาแบบดิจิตอล
Read More

26 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 26, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6: Dialog

สวัสดีทุกท่านครับ  บทความที่ 6 ตอน Dialog นี้จะขอพูดถึงเรื่อง Dialog โดยใช้ GUI ด้วย PySide ครับ เป็นกรอบรับค่าข้อมูลต่าง ๆ ครับ โดยสามารถรับค่าข้อมูลได้โดยตรงเฉพาะในกรอบที่กำหนดไว้ครับ
Read More

25 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 25, 2557 by with 2 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 7 : สร้างด้วยเครื่องมือ Qt Designer

สวัสดีครับทุกท่าน บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินมาถึงตอนที่ 7 แล้ว ตอนที่ 7 เราจะไปGUI ด้วย PySide โดยใช้เครื่องมือ Qt Designer ครับ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ PySide ได้แถมมาด้วยครับ  Qt Designer เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ออกแบบ GUI ใน Qt ครับ พัฒนาโดยผู้พัฒนา Qt เองนั้นคือ Digia
Read More

24 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 24, 2557 by with 3 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 3

23 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 23, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 2

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ยังคงเป็นเรื่อง Widgets อยู่ครับ จากบทความที่แล้ว สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 1 ผมได้แนะนำ Widgets ไปแล้ว 4 อย่างครับ บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ  Widgets ที่เหลือครับ
Read More

22 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 22, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 1

สวัสดีทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6 ผมลืมข้ามเลข 5 ไปครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ  ในบทความที่ 5 นี้จะพูดถึงเรื่อง Widgets ภาค 1 ครับ
Read More
Published สิงหาคม 22, 2557 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6: Message Box

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง  Message Box ใน PySide ครับ Message Box คือ กล่องข้อความ เป็นกล่องข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้แเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นครับ ตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิมพ์เอกสารในโปรแกรมพิมพ์เอกสารแล้วคุณไปกด X โดยที่ไม่ได้บันทึกจะขึ้นข้อความตอบโต้ว่า
Read More

21 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 21, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide Workshop 1 : ตัวอย่างโปรแกรมคิดเลข

สวัสดีครับทุกท่าน บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินทางถึงฉบับที่ 5 แล้วครับ ฉบับนี้จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมคิดเลขที่สร้างขึ้นโดยใช้  GUI ด้วย PySide ใน Python 3 ครับ
Read More
Published สิงหาคม 21, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 4 : ทำปุ่มกัน

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำปุ่มบน GUI ด้วย PySide ครับ การที่เราจะสร้างปุ่มกดบนบน GUI ด้วย PySide เราต้องใช้โมดูลของ PySide นั้นคือ QPushButton
Read More

20 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 20, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 3 : QWebView

สวัสดีทุกท่านครับ บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide  ได้เดินทางมาถึงบทความที่ 3 แล้ว บทความนี้เราจะพูดถึงเรื่อง QWebView ใน PySide ใช้งานเกี่ยวกับการแสดงหน้าเว็บต่าง ๆ มาใช้ในโปรแกรมครับ
Read More
Published สิงหาคม 20, 2557 by with 5 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 2 : ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกัน

สวัสดีครับทุกท่าน จากบทความที่แล้วเราได้สร้างโปรแกรม Hello World โดยได้ใช้ PySide ครับ (โปรแกรมระดับตำนาน) ผมได้ยกตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่าง แต่ถ้าอยากจับทั้งตัวอย่างที่ 1 และ 2 มารวมกันในหน้าต่างเดียวกัน
Read More

19 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 19, 2557 by with 4 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 1 : เริ่มต้นโปรแกรมแรก Hello World

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับการสร้าง GUI บน Python ด้วย PySide กันครับ PySide  เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง GUI นึ่งบน Python โดยอาศัย Qt ในการรันโปรแกรมอีกทอดหนึ่งเหมือน PyQt แต่ PySide ใช้ LGPL ครับ
Read More