30 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 30, 2560 by with 1 comment

ใช้งานโค้ด Python ใน Java ง่าย ๆ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านเขียนภาษาจาวา (Java) ต้องการใช้งานไลบารีเฉพาะด้าน แต่กลับพบว่าไลบารีเหล่านั้นมีเฉพาะในภาษาไพทอน (Python) เช่น ไลบารี PyThaiNLP และอื่น ๆ เป็นต้น

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปใช้งานโค้ด Python ใน Java ง่าย ๆ ด้วย Jep กันครับ
Read More

28 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 28, 2560 by with 0 comment

Constructor และ Destructor กับ Class ใน Python

Python เป็นภาษาที่มีการนำหลักการ OOP มาใช้งานเช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ หนึ่งในนั้น คือ เรื่อง Constructor และ Destructor กับ Class
Read More

17 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 17, 2560 by with 1 comment

Train Haar Cascade กับ opencv ใน Windows

ในการสร้าง Haar-like Classifier จะต้องมีรูปภาพที่ใช้เป็นฐานข้อมูล Haar-like Classifier มี 2 ส่วนดังนี้
 • positive images เป็นรูปภาพของวัตถุที่ต้องการนำมาสร้าง Haar-like Classifier เช่น ใบหน้า ตา และอื่น ๆ
 • negatives images เป็นรูปภาพของวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ positive images เช่น พื้นหลัง เป็นต้น
เรามาลงมือสร้าง Haar-like Classifie

1.ให้กับการโหลดไฟล์บีบอัดจาก https://www.dropbox.com/s/yh4nloobe7a1qc3/haartraining2.zip?dl=0
2.แตกไฟล์แล้วเข้าไปในโฟลเลอร์ที่แตกไฟล์ออกมา ให้เข้าไปยังโฟลเลอร์ positive - > โฟลเลอร์ rawdata
3.เตรียมไฟล์ภาพโดยไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ .bmp เท่านั้น
4.เสร็จแล้วให้กลับมายังโฟลเลอร์ positive ทำการรันโปรแกรม objectmarker.exe (โปรแกรมนี้รันได้เฉพาะ 32 บิตเท่านั้น) จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการลากคุมวัตถุที่ต้องนำไปสร้าง Haar-like Classifier
โดยกดปุ่ม Space Bar เพิ่มข้อมูลส่วนที่ทำการลากคุมวัตถุ
กดปุ่ม Enter เพิ่มบันทึกข้อมูลและโหลดข้อมูลถัดไป
ทำจนครบจะได้ไฟล์ info.txt
5.กลับยังโฟลเลอร์หลักที่แตกไฟล์ออกมา ให้เข้าไปยังโฟลเลอร์ negative ทำการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ .jpg ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล positive images เช่น ภาพพื้นหลังที่อยู่หลังภาพใบหน้าของเรา เป็นต้น แล้วทำการรันไฟล์ create_list.bat
โค้ดภายในไฟล์ create_list.bat
dir /b *.jpg >bg.txt

จะได้ไฟล์ bg.txt
6.กลับยังโฟลเลอร์หลักที่แตกไฟล์ออกมา ให้ทำการรันไฟล์
โค้ดภายในไฟล์ createsamples.bat
createsamples.exe -info positive/info.txt -vec vector/vector.vec -num 204 -w 24 -h 24

รอสักครู่ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟล์ข้อมูลและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะได้ไฟล์ vector.vec ในโฟลเลอร์ vector
7.ทำการรันไฟล์ haarTraining.bat
โค้ดภายในไฟล์ haarTraining.bat
haartraining.exe -data cascades -vec vector/vector.vec -bg negative/bg.txt -npos 200 -nneg 

200 -nstages 15 -mem 1024 -mode ALL -w 24 -h 24 

rem -nonsym

รอสักครู่ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟล์ข้อมูลและประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะได้ข้อมูล Haar-like Classifier ในโฟลเลอร์ cascades แต่ยังนำไปใช้งานไม่ได้นะครับ ต้องแปลงให้เป็นไฟล์ XML ก่อน
8.ทำการ copy ลากคุมข้อมูลทั้งหมดในโฟลเลอร์ cascades แล้วนำไปวางในโฟลเลอร์ cascade2xml\data เสร็จกลับมาที่โฟลเลอร์ cascade2xml ทำการรันไฟล์ convert.bat
โค้ดภายในไฟล์ convert.bat
haarconv.exe data my.xml 24 24

เพียงเท่านี้ก็จะได้ไฟล์ my.xml ซึ่งเป็น Haar Cascade ไปไว้ใช้ opencv แล้ว
Read More

16 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 16, 2560 by with 0 comment

นักพัฒนา Ubuntu เตรียมย้าย Python 2 ไปไว้ในคลัง "Universe" ของ Ubuntu 18.04 LTS

Python 2 เหลือระยะเวลาสนับสนุนจากมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน (Python Software Foundation) อีกเพียง 2 ปี (ค.ศ.2020) ทำให้วงการ Open Source ที่ใช้งาน Python 2 มาอย่างยาวนานต้องมีการพอร์ตโค้ดจำนวนมากย้ายไป Python 3 แทน และหนึ่งในนั้น คือ Ubuntu
Read More

3 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 03, 2560 by with 0 comment

เล่นไฟล์เสียง .wav บน Windows ง่าย ๆ ด้วย Python

หากคุณใช้งาน Windows ต้องการเขียนโค้ด Python เพื่อให้เล่นเสียงจากไฟล์ .wav หรือ.wave ได้ง่าย ๆ โดยใช้ไลบารี winsound
Read More

29 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 29, 2560 by with 1 comment

ใช้ Python ใน .NET Framework ด้วย pythonnet


สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านเป็นนักพัฒนาที่ใช้ .NET Framework ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษา C#, F# และ visual basic เป็นต้น แต่คุณกลับเจอปัญหา คือ ไม่สามารถหาโมดูลใน .NET Framework มาทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น PyThaiNLP หรือ คุณต้องการเขียนโค้ดใช้งานทั้ง Python และ .NET Framework คุณสามารถทำได้โดยใช้ pythonnet
Read More

22 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 22, 2560 by with 0 comment

ทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF โดยใช้ NLTK

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากท่านต้องการทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF คงคิดว่ายุุ่งยากไม่ใช่น้อย แต่บทความนี้ผมจะไปพาผู้อ่านไปทำ Part-of-speech tagging ด้วย CRF โดยใช้ NLTK แบบง่าย ๆ กันครับ
Read More

16 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 16, 2560 by with 0 comment

NumPy ประกาศแผนการหยุดสนับสนุน Python 2

หลังจากที่ทีมนักพัฒนา Python ได้ประกาศหยุดสนับสนุน Python 2 ในปี ค.ศ.2020 นี้ ส่งผลให้ตอนนี้หลาย ๆ โมดูลและหลายโปรแกรมเริ่มที่จะหยุดสนับสนุน Python 2 แล้ว เช่น โมดูล NumPy เป็นโมดูลด้านคณิตศาสตร์ชื่อดังของภาษา Python ได้ประกาศแผนการหยุดสนับสนุน Python 2 ออกมาแล้ว
Read More
Published พฤศจิกายน 16, 2560 by with 0 comment

Dropbox เปิดตัว PyAnnotate เครื่องมือสำหรับสร้าง Annotation แบบอัตโนมัติสำหรับ mypy

เมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทย Dropbox ได้เปิดตัว PyAnnotate ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง Annotation แบบอัตโนมัติสำหรับ mypy
Read More

11 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 11, 2560 by with 0 comment

ใช้ Jupyter Notebook ออนไลน์ฟรีด้วย Microsoft Azure Notebooks


หากคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล / นักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งาน Jupyter Notebook  ต้องการใช้งาน Jupyter Notebook แบบออนไลน์ที่รองรับหลายภาษา รวมถึง Python 3 แบบฟรี คุณสามารถใช้งาน Jupyter Notebook ออนไลน์ฟรีได้ด้วย Microsoft Azure Notebooks โดยจำกัดแรมที่ 4 Gb
Read More
Published พฤศจิกายน 11, 2560 by with 0 comment

ใช้ Jupyter Notebook ออนไลน์ฟรีจากกูเกิล


เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กูเกิลได้เปิดบริการสำหรับนักวิจัยชื่อ Colaboratory เป็น Jupyter Notebook แบบออนไลน์ ซึ่งสามารถซิงค์กับไฟล์ .ipynb ใน Google Drive ได้ แต่รองรับเฉพาะ Python 2 เท่านั้น
Read More

9 พฤศจิกายน 2560

Published พฤศจิกายน 09, 2560 by with 1 comment

การประมวลผลควอนตัม (quantum computing) ด้วย Python

หากคุณต้องการศึกษาการประมวลผลควอนตัม (quantum computing) แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ (quantum computer) ยังไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป (อาจต้องรอมากกว่า 10 ปี) และปัจจุบันยังถูกใช้ในวงการวิจัยเท่านั้น
Read More

17 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 17, 2560 by with 0 comment

สร้างฐานข้อมูลพกพาขนาดเล็กใน Python ด้วย TinyDB

หากคุณเป็นนักพัฒนาภาษา Python และคุณต้องการสร้างโปรแกรมขนาดเล็กที่ต้องการฐานข้อมูลขนาดเล็ก แต่คุณไม่ต้องการใช้ SQLite ขอแนะนำให้รู้จัก Database ที่ชื่อ TinyDB
Read More

15 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 15, 2560 by with 0 comment

GUI Python ด้วย TkInter ง่าย ๆ โดยใช้ appJar

หากคุณกำลังเจอปัญหายุ่งวายกับ TkInter ของ Python คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้ appJar ได้แทนที่โมดูล TkInter ของ Python ได้เลย
Read More

6 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 06, 2560 by with 0 comment

รันโค้ด Python ใน iOS , Android , Windows Phone

iOS


pythoni2.7 - programming language (ฟรี คำเตือน เป็น In-App Purchases และมี ads)

Python 2.7 for iOS (ราคา $1.99)

 • เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถรันโค้ดของ Python 2.7 ในอุปกรณ์ iOS ได้
  ต้องการ iOS 5.0 ขึ้นไป

 • ใช้งานได้ทั้ง iPhone และ iPad

 • ลิงค์ https://itunes.apple.com/us/app/python-for-ios/id485729872?ls=1&mt=8


pythoni3.3 (ฟรี คำเตือน เป็น In-App Purchases และมี ads)

 • เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถรันโค้ดของ Python 3.3 ในอุปกรณ์ iOS ได้
  ต้องการ iOS 7.1 ขึ้นไป

 • ใช้งานได้ทั้ง iPhone และ iPad

 • ลิงค์ https://itunes.apple.com/us/app/pythoni3.3/id585633449


Python 3.4 for iOS (ราคา $1.99)

 • เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถรันโค้ดของ Python 3.4 ในอุปกรณ์ iOS ได้
  ต้องการ iOS 7.1 ขึ้นไป

 • ใช้งานได้ทั้ง iPhone และ iPad

 • ลิงค์ https://itunes.apple.com/us/app/python-3.4-for-ios/id583476348?mt=8


Android


QPython (ฟรี)
เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถนำโค้ด Python 3.2 มารันใน Android ได้ โดยมี console และ FTP มาให้ในตัว และสนับสนุน SL4A สามารถติดตั้งโมดูลเสริมได้
ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hipipal.qpyplus

QPython3 (ฟรี)
เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถนำโค้ด Python 3.2 มารันใน Android ได้ โดยมี console และ FTP มาให้ในตัว และสนับสนุน SL4A สามารถติดตั้งโมดูลเสริมได้
ลิงค์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hipipal.qpy3
Windows Phone


Python 3 (ฟรี)
เป็นแอพที่ช่วยให้สามารถรันโค้ด Python 3 ในอุปกรณ์ Windows Phone 8 ขึ้นไปได้
ลิงค์ https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/python-3/9nblggh083nz

หากท่านใดเจอแอพที่ช่วยให้สามารถรันโค้ด Python นอกจากนี้ สามารถบอกผมได้ทางช่องความคิดเห็นนี้ครับ

ขอบคุณครับ
Read More

5 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 05, 2560 by with 0 comment

เริ่มต้น Python ที่ Python 2 หรือ Python 3 ดี

ณ ปี ค.ศ.2017 นี้ ยังคงมีหลายโรงเรียน หลายมหาลัยและหลายคนที่ยังคงใช้ Python 2 ในการเรียนการสอน และพัฒนาโปรแกรมอยู่ ทั้ง ๆ ที่ Python 2 จะหมดระยะเวลาสนับสนุนปี ค.ศ.2020 นี้

เหลือเวลาอีก 3 ปี
ระยะเวลาสนับสนุน Python 2.7 ที่เหลือ ซึ่งเป็นเวชั่นสุดท้ายของ Python 2 ระยะเวลาสนับสนุน Python 2.7 ที่เหลือ ซึ่งเป็นเวชั่นสุดท้ายของ Python 2
ดูเวลาที่เหลือได้ที่ https://pythonclock.org/

และ Python 2.7 เวชั่นปัจจุบัน ไม่มีการเพิ่มความสามารถใหม่ เข้ามาอีกแล้ว มีเฉพาะรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัย

หลังปี ค.ศ.2020 Python 2.7 จะหมดการสนับสนุนทั้งด้านการแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัยทั้งหมด

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษา Python (อ่านว่า ไพทอน) แนะนำให้เริ่มศึกษาที่ Python 3.6

ไม่แนะนำให้ศึกษา Python 2
Read More

4 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 04, 2560 by with 1 comment

Jam.py - สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลแบบรวดเร็ว

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ Jam.py กันครับ
Read More
Published ตุลาคม 04, 2560 by with 0 comment

Python 3.6.3 ออกแล้ว

วันนี้ตามเวลาในประเทศไทย ทาง PSF ได้ปล่อย Python 3.6.3 ออกมาแล้ว โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน Python 3.6.2 ที่ผ่านมา

สามารถโหลด Python 3.6.3 ได้ที่ https://www.python.org/downloads/release/python-363/
Read More

3 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 03, 2560 by with 0 comment

อยู่ในช่วงกำลังย้ายเว็บ

นี่เป็นหน้าเว็บชั่วคราวของ Python3.Wannaphong.com
บทความต่าง ๆ กำลังอยู่ในช่วงย้ายระบบ
Read More

30 กันยายน 2560

Published กันยายน 30, 2560 by with 3 comments

ประวัติความเป็นมาของ Python

โลโก้ภาษาไพธอน Python

ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงของคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสคริปต์ และ เป็นภาษาโอเพนซอร์ซ นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ , เว็บ , วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น ปัจจุบัน ภาษา Python เป็นที่นิยมอย่างมากในการโปรแกรมมิ่ง เนื่องจากเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ และ มีประสิทธิภาพความเร็วในการเขียนโค้ดเร็วที่สุด
Read More

Published กันยายน 30, 2560 by with 0 comment

สร้าง Bot หรือ AI เล่นเกมด้วย Serpent.AI

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านที่สนใจทำ bot หรือ AI สำหรัยเล่นเกม ไปทำความรู้จักกับ Serpent.AI กันครับ
Read More

Published กันยายน 30, 2560 by with 0 comment

ทำ POS tagging ภาษาไทยโดยใช้ Neural Network ด้วย nlpnet

19 กันยายน 2560

Published กันยายน 19, 2560 by with 0 comment

Python 2.7.14 ออกแล้ว

เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ทาง PSF ได้ทำการปล่อย Python 2.7.14 ออกมา โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ Bug และความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน Python 2.7.13

โหลดได้ที่ https://www.python.org/downloads/release/python-2714/
Read More

12 กันยายน 2560

Published กันยายน 12, 2560 by with 0 comment

iCalendar กับ Python

iCalendar กับ Pythonเคยไหม หากโปรแกรมที่คุณทำอยู่มีปฏิทิน แต่การนำปฏิทินไปใช้งานกับโปรแกรมอื่น ๆ กลับเป็นเรื่องยุ่งยาก ? สาเหตุเกิดจากคุณไม่ทำตามมาตรฐาน iCalendar
Read More

7 กันยายน 2560

Published กันยายน 07, 2560 by with 0 comment

สรุป Python Cheat Sheet เบื้องต้นฉบับภาษาไทย

Published กันยายน 07, 2560 by with 0 comment

PSF เตรียมปล่อย Python 3.3.7 เวอร์ชั่นสุดท้ายของ Python 3.3

โลโก้ภาษาไพธอน Python

หลังจากที่ Python 3.3 ออกมาเมื่อ 2012-09-29 และออกรุ่นแก้ไขความปลอดภัยเท่านั้นมาตั้งแต่ 2014-03-08 เป็นเวลาเกือบ 5 ปีของ Python 3.3
Read More

5 กันยายน 2560

Published กันยายน 05, 2560 by with 0 comment

คำสั่ง enumerate ใน Python

enumerate เป็นคำสั่งสำหรับแจกแจงค่า index และข้อมูลใน index ในรูปแบบทูเพิล (Tuple)
Read More

3 กันยายน 2560

Published กันยายน 03, 2560 by with 0 comment

สร้าง QR code ของ PromptPay กับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตัว PromptPay QR ออกมาแล้ว และยังได้เปิดเอกสารมาตรฐาน "EMVCo QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode" ออกมาด้วย ผมจึงนำข้อมูลดังกล่าวและจาก https://www.blognone.com/node/95133 มาสร้างเป็นโค้ดสำหรับสร้าง QR code ของ PromptPay กับ Python ครับ
Read More

26 สิงหาคม 2560

Published สิงหาคม 26, 2560 by with 0 comment

เพิ่มความเร็วโค้ด Python โดยใช้ไฟล์ .pyx ของ Cython

สวัสดีผู้อ่านททุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปลองเขียนโค้ด Python ให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ไฟล์ .pyx ของ Cython กันครับ
Read More

10 สิงหาคม 2560

Published สิงหาคม 10, 2560 by with 1 comment

Python 3.5.4 ออกแล้ว

โลโก้ภาษาไพธอน Python

เมื่อ 2 วันก่อน ทาง Python Software Foundation ได้ปล่อย Python 3.5.4  ออกมา โดยเป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Python 3.5

สามารถโหลด Python 3.5.4 ได้จาก https://www.python.org/downloads/release/python-354/
Read More

Published สิงหาคม 10, 2560 by with 0 comment

Python 3.4.7 ออกแล้ว

โลโก้ภาษาไพธอน Python

วันนี้ Python Software Foundation ได้ปล่อย Python 3.4.7 ซึ่งเป็นรุ่นเพิ่มความปลอดภัยให้กับ Python 3.4

สามารถโหลด Python 3.4.7 ได้จาก https://www.python.org/downloads/release/python-347/
Read More

30 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 30, 2560 by with 0 comment

เล่นเสียง/เพลง ด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านต้องการเขียนโค้ดภาษา Python ให้เล่นเสียง หรือ เล่นเพลงตามที่ต้องการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยทำตามบทความนี้ครับ
Read More

27 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 27, 2560 by with 0 comment

ลักษณะโปรแกรมที่ดี

โปรแกรมที่ดี ใช่ว่าวัดกันที่ความยาวโค้ด แต่วัดที่สามารถทำงานได้ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญ และควรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ลักษณะโปรแกรมที่ดี ไม่ได้มีเพียงเท่านี้
Read More

25 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 25, 2560 by with 0 comment

for ... else ใน Python

บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำความรู้จัก for ... else ใน Python กันครับ
Read More

24 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 24, 2560 by with 0 comment

สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 3 ระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชมอย่างง่าย

หลังจากบทความที่แล้ว ได้ทำความรู้จักความสามารถของ  Bottle กันไปแล้ว บทความนี้จะพาเขียนเว็บระบบบันทึกผู้มาเยี่ยมชมอย่างง่ายด้วย Bottle ในภาษา Python กันครับ
Read More
Published กรกฎาคม 24, 2560 by with 0 comment

Tauthon : Python 2 ที่ยังไม่ตาย

หลังจากที่ทาง PSF ออกมาประกาศว่า Python 2.7 เป็น Python 2 รุ่นสุดท้าย ตอนนี้ไม่มีความสามารถใหม่ ๆ อีกแล้ว มีเพียง path ซ่อมความปลอดภัย/ข้อผิดพลาดเท่านั้น และหลังปี 2020 ทาง PSF จะยุติการสนับสนุน Python 2.7 อย่างเป็นทางการ
Read More

20 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 20, 2560 by with 0 comment

Python 3.6.2 ออกแล้ว

วันที่ 17 ที่ผ่านมา ทาง PSF ได้ปล่อย Python 3.6.2 เวชั่นเต็ม
Read More

18 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 18, 2560 by with 0 comment

แบงค์ชาติเปิดให้บริการ API สำหรับ Open Data แล้ว แถมมีโค้ด Python ตัวอย่าง

แบงค์ชาติเปิดให้บริการ API สำหรับ Open Data แล้ว แถมมีโค้ด Python ตัวอย่าง
เมื่อวานนี้ (17 ก.ค.) ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดบริการเผยแพร่ข้อมูลสถิติรูปแบบ API จำนวน 21 ตัว
Read More

11 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 11, 2560 by with 0 comment

สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ใน Python

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปแนะนำระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และลองสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ใน Python
Read More

10 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 10, 2560 by with 0 comment

Instagram ย้ายโค้ดมา Python 3

Instagram บริการแชร์รูปภาพยอดนิยมของคนทั่วโลก มียอดการใช้งาน 400 ล้านคนต่อวัน โดยใช้ Django เป็น application server ซึ่งขับเคลื่อนบนภาษา Python เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ Instagram สามารถรองรับโหลดปริมาณมหาศาลจากผู้ใช้ทั่วโลกได้ จึงทำให้ Instagram กลายเป็นหนึ่งในผู้ใช้งาน Python ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Read More
Published กรกฎาคม 10, 2560 by with 0 comment

Python 3.6.2rc2 ออกแล้ว เตรียมออก Python 3.6.2 วันที่ 17 เดือนนี้

Python 3.6.2rc2 ออกแล้ว เตรียมออก Python 3.6.2 วันที่ 17 เดือนนี้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทาง PSF ได้ทำการออก Python 3.6.2rc2 ซึ่งเป็นรุ่นทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด/ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน Python 3.6.1 โดย Python 3.6.2 มีกำหนดออกเวชั่นจริง ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นี้

โหลด Python 3.6.2rc2 ได้จาก https://www.python.org/downloads/release/python-362rc2/
Read More

9 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 09, 2560 by with 0 comment

Python กับ Security : เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด

ในการเขียนโปรแกรมใด ๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ Security หรือ ความปลอดภัย ของโปรแกรม ในภาษา Python คุณสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด Python ของคุณได้ โดยศึกษาจากคำแนะนำ "เพิ่มความปลอดภัยให้กับโค้ด" 11 ข้อ ตามนี้
Read More

7 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 07, 2560 by with 0 comment

PyQt 5.9 ออกแล้ว !!!

PyQt เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง GUI ด้วย Qt ที่เป็นที่นิยมในภาษา Python เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทาง Riverbank Computing Limited ได้ปล่อย PyQt 5.9 ออกมาแล้ว โดยมาพร้อมกับ Qt v5.9
อ่านเอกสาร PyQt ได้ที่ https://pypi.python.org/pypi/PyQt5
Read More

6 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 06, 2560 by with 0 comment

ควบคุมคุณภาพโค้ด Python

หากคุณใช้ภาษา Python เป็นโค้ดโปรแกรมที่คุณเลือกใช้ในระบบของคุณ เพื่อให้โค้ดดังกล่าวทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การทำงานของโค้ดดังกล่าวด้วย
Read More

3 กรกฎาคม 2560

Published กรกฎาคม 03, 2560 by with 0 comment

รับข้อมูล CPU ของคอมด้วย Python

ในภาษา Python คุณสามารถรับข้อมูล CPU ได้ด้วยโมดูล Py-cpuinfo
Read More

28 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 28, 2560 by with 0 comment

ติดตั้งโมดูลที่มีการใช้ C/C++ ใน Python 3.5 , 3.6 ด้วย Visual Studio 2017

หากผู้อ่านใช้ Python 3.5 , 3.6 บน Windows ควรตั้งค่า Python กับ Visual Studio 2017 เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งาน Python บน Windows ควรทำ
Read More

23 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 23, 2560 by with 0 comment

Blockchain เบื้องต้นด้วย Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทดลองศึกษาและสร้าง blockchains เบื้องต้นเพื่อการศึกษาด้วย Python กันครับ
Read More

Published มิถุนายน 23, 2560 by with 0 comment

Word Cloud ภาษาไทยใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Word Cloud ภาษาไทยใน Python กันครับ
Read More

15 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 15, 2560 by with 0 comment

บันทึกค่าวัตถุด้วย NumPy

สำหรับผู้ที่ใช้งาน NumPy ประจำ สามารถใช้โมดูล NumPy ในการบันทึกข้อมูลค่าวัตถุได้ด้วยคำสั่งง่าย ๆ ตามตัวอย่างนี้
Read More

14 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 14, 2560 by with 1 comment

การประมวลผลไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย CFG ใน Python

ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท (Context Free Grammars หรือ CFG) ในเทคนิคการประมวลผลไวยากรณ์ที่นิยมใช้งานกันในหมู่นักภาษาศาสตร์และนักวิจัยด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Read More

10 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 10, 2560 by with 0 comment

PyVim - Vim ในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ  หากผู้อ่านชื่นชอบการใช้งาน Vim แต่ไม่สามารถลง Vim ในเครื่องได้ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปใช้งาน PyVim ซึ่งเป็น Vim clone ที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ในภาษา Python กันครับ
Read More

9 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 09, 2560 by with 0 comment

Python + Distributed Computing - ระบบการประมวลผลแบบกระจายในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้าง Distributed Computing หรือระบบการประมวลผลแบบกระจาย สำหรับใช้ในภาษา Python กันครับ
Read More

4 มิถุนายน 2560

Published มิถุนายน 04, 2560 by with 0 comment

WordNet ภาษาไทยกับ NLTK

หลังจากบทความที่แล้ว ผมพาผู้อ่านไปทำ WordNet ภาษาไทยกับ Python บทความนี้เราจะนำ NLTK มาใช้งานกับ WordNet ภาษาไทยกันครับ
Read More

29 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 29, 2560 by with 0 comment

ไลบารี keyword ใน Python

ไลบารี keyword เป็นชุดคำสั่งไลบารีในไพทอนสำหรับไว้เช็คคำสำคัญ (keywords) ในภาษาไพทอน
Read More

28 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 28, 2560 by with 0 comment

zipapp อัดโค้ด Python เป็นก้อนเดียวกัน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากผู้อ่านเขียนโปรแกรมในภาษา Python ต้องการนำไปแจกจ่ายใช้งานเครื่องต่าง ๆ คงยุ่งยากกับการก็อปไฟล์โค้ดโปรแกรมหลายไฟล์ แถมอาจมีปัญหาไฟล์ไม่ครบและเวลาในการก็อปไฟล์ที่ช้า
Read More

27 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 27, 2560 by with 0 comment

wxPython 4.0.0a มาบน PyPI และรองรับ Python 2.7 , 3.4+

wxPython 4.0.0a มาบน PyPI และรองรับ Python 2.7 , 3.4+

wxPython เป็นโมดูล GUI ในตำนานที่อยู่คู่กับภาษาไพทอนมาหลายสิบปี ได้ออกประกาศบนหน้าเว็บของตน
Read More

Published พฤษภาคม 27, 2560 by with 0 comment

พัฒนา Linux Kernel Modules ด้วย KPlugs ใน Python

เราสามารถพัฒนา Linux Kernel Modules ในภาษา Python ได้ด้วย KPlugs เป็นGPLv3

อ่านได้ที่ http://www.kplugs.org

ใครที่สนใจอยากลองพัฒนา Linux Kernel Modules  ด้วยภาษา Python ลองเปิดเว็บศึกษาครับ
Read More

18 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 18, 2560 by with 1 comment

เร่งความเร็ว Python ด้วยแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo

หากคุณต้องการเร่งความเร็ว Python ใน CPython คุณสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo ได้
Read More

Published พฤษภาคม 18, 2560 by with 0 comment

การทำ Highlight ให้กับโค้ด Python ใน LaTex

หากคุณกำลังใช้ภาษา Python กับโครงงานหรืองานวิจัยของคุณ แล้วคุณต้องการแนบโค้ด Python ในเอกสาร LaTex ของคุณ
Read More

17 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 17, 2560 by with 0 comment

อ่านหนังสือ "Python for Scientists and Engineers" ออนไลน์ฟรี !!!

15 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 15, 2560 by with 0 comment

ทำนายจำนวนประชากรของไทยด้วย Scikit-learn ใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปสร้าง Machine learning ทำนายจำนวนประชากรของไทยด้วย Scikit-learn ในภาษา Python กันครับ
Read More

14 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 14, 2560 by with 0 comment

จาก Python สู่ Golang

ภาษา Python เป็นภาษาที่เขียนง่าย มีโมดูลมากมายและเหมาะสมกับผู้เริ่มเขียนโปรแกรม เป็นข้อดีของภาษานี้ แต่หากต้องการเปลี่ยนจากเขียนภาษา Python ไปเป็น Golang เนื่องด้วยต้องการประสิทธิภาพที่สูงขึ้น หรือ เหตุผลอื่น ๆ ก็ตาม
Read More

9 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 09, 2560 by with 0 comment

Recursive Function กับ Python

รีเคอร์ซีฟฟังก์ชัน (recursive functions) คือ ฟังก์ชันที่เรียกตัวเอง โดยแต่ละครั้งที่ฟังก์ชันถูกเรียก จะเกิดตัวแปรอัตโนมัติชุดใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชุดเดิม จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ฟังก์ชันแบบเวียนเกิด"
Read More

5 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 05, 2560 by with 0 comment

อัพเกรดโมดูล Python แบบอัตโนมัติเมื่อใช้งานโค้ด

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปอัพเกรดโมดูลแบบอัตโนมัติเมื่อใช้งานโค้ดกันครับ
Read More

Published พฤษภาคม 05, 2560 by with 0 comment

Django 2.0 ไม่สนับสนุน Python 2

หลังจากเดือนที่ผ่านมา ทาง Django ได้ออก Django 1.11 ซึ่งได้ประกาศว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่สนับสนุน Python 2.7 และ 3.4 พร้อมทั้งนี้ Django 1.11 ได้ถูกเลือกเป็นรุ่นที่สนับสนุนยาวนาน (LTS) [1]
Read More

2 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 02, 2560 by with 3 comments

PyThaiNLP - โมดูล NLP ภาษาไทยใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปใช้งาน PyThaiNLP กันครับ
Read More
Published พฤษภาคม 02, 2560 by with 0 comment

แนะนำโมดูลเก็บข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Scrapy ในภาษา Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปแนะนำโมดูล Scrapy ในภาษา Python กันครับ

โมดูล Scrapy เป็นโมดูลที่มีชื่อเสียงในเรื่อง web crawling และ scraping ในภาษา Python ล่าสุด Scrapy 1.1 ได้ Port โค้ดมา Python 3 แล้ว

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip :
pip install scrapy


อ่านเอกสารได้ที่ https://scrapy.org/
Read More
Published พฤษภาคม 02, 2560 by with 1 comment

สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้น

ในตอนที่ 2 องค์ประกอบเบื้องต้น ของบทความชุด "สร้างเว็บด้วย Bottle" เรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบเบื้องต้นของตัว Bottle
Read More
Published พฤษภาคม 02, 2560 by with 0 comment

สร้างเว็บด้วย Bottle : ตอนที่ 1 เริ่มต้น

โลโก้ Bottle
Read More

30 เมษายน 2560

Published เมษายน 30, 2560 by with 0 comment

ใช้ Pocket กับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หลาย ๆ คนคงใช้บริการ Pocket เก็บลิงค์กันอยู่ และทาง Pocket ก็มี API ให้นักพัฒนาภายนอกสามารถพัฒนาโปรแกรมใช้งานร่วมกับ Pocket ได้
Read More

25 เมษายน 2560

Published เมษายน 25, 2560 by with 0 comment

Python ดึงข้อมูลออนไลน์ผ่าน socks ด้วย requests

ในภาษา Python สามารถเขียนโปรแกรมให้ส่งรับข้อมูลผ่าน socks ได้ด้วยโมดูล requests ดังจะกล่าวต่อไปนี้
Read More

Published เมษายน 25, 2560 by with 0 comment

ดึงข้อมูลอีเมลผ่าน IMAP ง่าย ๆ ด้วย imbox

Imbox เป็นโมดูลที่ช่วยดึงข้อมูลอีเมลผ่าน IMAP ใน Python
รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
ใช้ MIT License

ติดตั้งด้วยคำสั่ง pip install imbox
อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://github.com/martinrusev/imbox
Read More

20 เมษายน 2560

Published เมษายน 20, 2560 by with 0 comment

yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร

yield เป็นคำสั่งยอดนิยมในภาษา Python ว่าแต่ yield ใน Python คืออะไร ใช้อย่างไร มาหาคำตอบได้จากบทความ Python นี้กัน
Read More

13 เมษายน 2560

Published เมษายน 13, 2560 by with 0 comment

Twisted - โมดูลที่ Network Programming คู่ควร

Twisted - โมดูลที่ Network Programming คู่ควร Twisted เป็น Framework สำหรับการเขียนโปรแกรมเครือข่ายเชิงเหตุการณ์ (event-driven network programming)  ที่เขียนในภาษา Python โดยมี protocols รองรับมากมาย ครบเครื่องสำหรับ Network Programming
Read More

31 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 31, 2560 by with 3 comments

ทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่งใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำ Face Recognition ง่าย ๆ ไม่กี่คำสั่ง ด้วยภาษา Python กันครับ
Read More

28 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 28, 2560 by with 0 comment

กลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้า

สามารถกลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้าได้ด้วยคำสั่ง list.reverse()
Read More

24 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 24, 2560 by with 0 comment

ฝัง Chromium ไปกับ Python ด้วย CEF Python

CEF Python เป็นเครื่องมือในภาษา Python สำหรับฝังตัว (embedding) Chromium ไปกับภาษา Python และยังรองรับเครื่องมือ GUI หลายตัวเช่น wxPython, PyQt, PySide, Kivy, Panda3D, PyGTK, PyGObject, PyGame/PyOpenGL และ PyWin32
Read More

23 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 23, 2560 by with 0 comment

Python 3.6.1 ออกแล้ว


วันนี้ 22 มีนาคม ค.ศ.2017 ทางมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน (Python Software Foundation) ได้ทำการออก Python 3.6.1 ออกมา โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีใน Python 3.6.0

โหลด Python 3.6.1 ได้ที่ https://www.python.org/downloads/release/python-361/
Read More

20 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 20, 2560 by with 0 comment

Roadmap สำหรับนักพัฒนาเว็บ ปี 2017

15 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 15, 2560 by with 0 comment

หาสัทอักษรสากลด้วย Python

สัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet ย่อว่า IPA) เป็นตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดของมนุษย์โดยสามารถใช้แทนเสียงภาษาทุกภาษาในโลกเป็นระบบเดียวกัน
Read More

13 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 13, 2560 by with 0 comment

เช็ค Python Implementation ว่าเป็น CPython , PyPy หรืออื่น ๆ

เราสามารถเช็ค Python Implementation ว่าเป็น CPython , PyPy หรืออื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้ไลบรารี platform ดังนี้
In [50]: import platform
In [52]: platform.python_implementation()
Out[52]: 'CPython'
Read More

7 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 07, 2560 by with 1 comment

Flowgorithm - เขียนโปรแกรมง่าย ๆ ด้วย Flowcharts

เคยไหม ที่ คุณครูสอนเขียน Flowcharts แผนผังโปรแกรม ทำเป็นและรู้เรื่อง แต่พอเขียนโปรแกรม เขียนไม่ได้ หรือ เคยไหมที่วาด Flowcharts ไม่เป็นแต่เขียนโปรแกรมได้ หรือทั้งสองกรณี ไม่ได้เลย
Read More

4 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 04, 2560 by with 0 comment

เขียนอ่านไฟล์ temp แบบลัด

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ หากต้องการสร้างไฟล์ Temp Files ซึ่งเป็นไฟล์เก็บข้อมูลชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์
Read More

2 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 02, 2560 by with 0 comment

แปลง Python ไปเป็น shell script ด้วย Sherlock.py

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สำหรับผู้ที่ใช้งาน Linux และ macOS เป็นประจำ คงรู้จัก shell กันเป็นอย่างดี สำหรับใช้สั่งงานโปรแกรม
Read More

Published มีนาคม 02, 2560 by with 0 comment

แพ็กข้อมูลวัตถุด้วย dill

เมื่อต้องการแพ็กข้อมูลวัตถุ (serializing objects) ในภาษาไพทอน ผู้อ่านคงจะนึกถึงไลบรารี pickle แต่ไลบรารี pickle มีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถแพ็กข้อมูลชนิด frame, generator, traceback ได้ เป็นต้น

หากต้องการแพ็กข้อมูลวัตถุไพทอนให้ได้ครบถ้วน ต้องใช้โมดูล dill
Read More

26 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 26, 2560 by with 17 comments

ทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปทำ Sentiment Analysis ภาษาไทยใน Python กันครับ
Read More

25 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 25, 2560 by with 0 comment

อยากร่วมพัฒนา core ภาษา Python ต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณอยากร่วมพัฒนา core ภาษา Python สามารถทำได้ตามเอกสาร "Python Developer’s Guide" อ่านได้ที่ https://docs.python.org/devguide/index.html
Read More
Published กุมภาพันธ์ 25, 2560 by with 0 comment

microthreads ใน Python

CPython ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สนับสนุน microthreads แต่มีความพยายามที่จะทำให้ CPython สนับสนุน microthreads คือ Stackless Python
Read More

Published กุมภาพันธ์ 25, 2560 by with 0 comment

วัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพภาษา Python

คุณเคยสงสัยไหม หากคุณใช้ Python ไม่ว่าจะเป็น CPython เวชั่นเดิมหรือเวชั่นที่สั่ง build , PyPy และอื่น ๆ รวมถึงต่างสถาปัตยกรรมกัน คุณจะวัดเปรียบเทียบสมรรถนะภาษา Python บน Python implementations เหล่านี้ได้อย่างไร ?
Read More
Published กุมภาพันธ์ 25, 2560 by with 0 comment

วัดประสิทธิภาพการทำงานของโค้ดง่าย ๆ ด้วย Benchmarker

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ในการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการทำ วัดประสิทธิภาพ (benchmarking) ของโค้ดโปรแกรมที่เขียน ในภาษา Python มีโมดูลช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ benchmarking แบบง่าย ๆ ด้วยโมดูล Benchmarker
Read More

23 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 23, 2560 by with 0 comment

กรณีศึกษาของ Mozilla : ย้ายจาก Python ไป Go แต่สุดท้ายกลับมาที่ Python

Mozilla เคยพยายามย้ายภาษาโปรแกรมมิ่งจาก Python ไป Go แต่สุดท้ายกลับมาที่ Python เมื่อสองปีที่ผ่านมา ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษา Go หรือ ภาษา Python ให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งสองภาษานี้มีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกัน โดยต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก
อ่านได้ที่ : From Python to Go and Back Again
Read More

15 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 15, 2560 by with 0 comment

สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไป "สร้าง CLI ง่าย ๆ ด้วย CLI Generator" กันครับ
Read More

14 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 14, 2560 by with 0 comment

reload โหลดโมดูลใหม่ใน Python

หากคุณเขียนโปรแกรมในภาษา Python โดยแยกเป็นโมดูล และหากคุณกำลังรันโปรแกรมอยู่ ต้องการแก้ไขโค้ดขณะรันโปรแกรม ให้ทำใส่โค้ด reload(โมดูล) Python จะโหลดโมดูลที่แก้ไขแล้วขึ้นมาใหม่
import mymodule
reload(mymodule)
Read More

13 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 13, 2560 by with 0 comment

เรียกใช้โค้ดภาษาซีใน Python ด้วย cffi

เวลาปกติ เมื่อคุณต้องการเรียกใช้งานโค้ดภาษาซีในภาษา Python คุณอาจมองหาไลบรารี ctypes (อ่านบทความการใช้งาน ctypes ได้ที่ เขียนโมดูลภาษาไพทอน C/C++ ด้วย ctypes) แต่ไลบรารี ctypes มีการใช้งานที่ไม่สะดวกนัก บทความนี้ขอแนะนำโมดูล cffi
Read More

12 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 12, 2560 by with 0 comment

คำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานด้วย PyEphem

PyEphem เป็นโมดูลสำหรับงานคำนวณดาราศาสตร์พื้นฐานในภาษาไพทอน โดยสามารถคำนวณตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของโลก รวมไปถึงตำแหน่งของดาวหาง ตามเวลาที่กำหนดได้ และนอกจากนั้น สามารถคำนวณวันเวลาวันพระจันทร์เต็มดวงและดับได้ด้วย และมีความสามารถอื่น ๆ อีก
Read More
Published กุมภาพันธ์ 12, 2560 by with 0 comment

ใช้ dict แบบ attribute ด้วย attrdict

โมดูล attrdict เป็นโมดูลในภาษาไพทอนที่สามารถทำให้ใช้ข้อมูลชนิด dict แบบ attribute โดยอนุญาตให้เข้าถึงระหว่างคีย์และ attribute
Read More
Published กุมภาพันธ์ 12, 2560 by with 0 comment

ดาราศาสตร์กับ Python : ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics)

ฟิสิกส์สุริยะ คือ อะไร ?
ฟิสิกส์สุริยะ (solar physics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ธรรมชาติและสมบัติทางฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์

ในภาษา Python สามารถศึกษาฟิสิกส์สุริยะได้โดยใช้โมดูล SunPy
อ่านเอกสารได้ที่ http://sunpy.org/
Read More
Published กุมภาพันธ์ 12, 2560 by with 0 comment

ดาราศาสตร์กับ Python : หาระยะห่างระหว่างดวงดาว

สวัสดีผู้อ่านที่สนใจด้านดาราศาสตร์ทุกท่านครับ บทความชุด "ดาราศาสตร์กับ Python" จะพาผู้อ่านไปเขียนโปรแกรมพร้อมกับเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปพร้อมกันครับ
Read More

11 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 11, 2560 by with 5 comments

เกมเดาคำศัพท์แบบง่ายตามฉบับ Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปเขียนเกมเดาคำศัพท์แบบง่ายตามฉบับ Python ครับ
Read More
Published กุมภาพันธ์ 11, 2560 by with 0 comment

เขียน Interpreter ใน Python

10 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 10, 2560 by with 0 comment

CPython เตรียมย้ายไป GitHub ในวันศุกร์นี้

CPython เตรียมย้ายสายการพัฒนา python ทั้งหมดจากที่เคยอยู่บน Mercurial ของ Python.org ย้ายไปเป็น Git ในวันศุกร์นี้

ที่มา :[Python-Dev] GitHub migration scheduled for Friday :  https://mail.python.org/pipermail/python-dev/2017-February/147341.html
Read More

5 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 05, 2560 by with 0 comment

แปลง wheels กลับไปเป็น eggs

สำหรับท่านที่ยังคงใช้ Python เวชั่นเก่ากว่า 2.7 ที่ยังต้องการติดตั้งโมดูลด้วยไฟล์ eggs แต่โมดูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ wheels
Read More

4 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 04, 2560 by with 0 comment

WordNet ภาษาไทยกับ Python

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปใช้ WordNet ภาษาไทยกับ Python กันครับ
Read More

29 มกราคม 2560

Published มกราคม 29, 2560 by with 0 comment

คำแนะนำจาก Guido van Rossum เพื่อทำให้ Python เร็วขึ้น

คำแนะนำจาก Guido van Rossum เพื่อทำให้ Python เร็วขึ้น
Read More
Published มกราคม 29, 2560 by with 0 comment

แปลง scikit-learn ไปรันในภาษา C, Java, JavaScript และอื่น ๆ

สวัสดีนักพัฒนา Machine Learning ทุกคนครับ นักพัฒนา Machine Learning ที่เคยพัฒนาบนภาษา Python คงเคยได้ใช้ scikit-learn กันมาแล้ว และติดใจ scikit-learn อยากเอามันไปใช้งานบนภาษาอื่น ๆ แต่ติดที่ว่า scikit-learn มีเฉพาะในภาษา Python เท่านั้น
Read More

Published มกราคม 29, 2560 by with 0 comment

เรียนเขียนโค้ด Python ด้วยเกมออนไลน์

ขอแนะนำ https://py.checkio.org/ เป็นเว็บที่มีเนื้อหาการเรียนเขียนโค้ด Python ด้วยเกมออนไลน์ ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณได้อย่างไม่น่าเบื่อ
Read More

28 มกราคม 2560

Published มกราคม 28, 2560 by with 0 comment

global interpreter lock (GIL) ข้อจำกัดใน CPython

ภาษา Python เริ่มแรกถูกเขียนบนภาษา C และถูกพัฒนาบนภาษา C มาถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน ในชื่อ CPython (เรียกง่าย ๆ คือ python ที่โหลดมาจาก python.org คือ CPython เป็น Python ที่ถูกพัฒนาบนภาษา C )
Read More

27 มกราคม 2560

Published มกราคม 27, 2560 by with 0 comment

ตรวจสอบความถูกต้องอีเมลด้วย email_validator

ในภาษา Python เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องอีเมลได้ด้วยโมดูล email_validator
Read More

26 มกราคม 2560

Published มกราคม 26, 2560 by with 6 comments

Word2Vec ด้วย Gensim ใน Python

Read More

22 มกราคม 2560

Published มกราคม 22, 2560 by with 0 comment

เริ่มต้น Keras ด้วย XOR

Keras เป็นโมดูลประสาทเทียม (neural networks) ในภาษาไพทอน (Python) โดยสามารถรันบน CPU และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการรันบน GPU ได้ โดยการทำงานของ Keras ทำงานบน TensorFlow หรือ Theano
Read More
Published มกราคม 22, 2560 by with 0 comment

NETPIE กับภาษา Python - IoT platform โดยคนไทย

NETPIE กับภาษา Python - IoT platform โดยคนไทย

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ทาง NECTEC ได้เปิดตัว NETPIE เมื่อปีก่อน เป็นบริการ IoT platform ใช้โพรโทคอล MQTT ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ โดยรองรับทั้งภาษา Python , C# , JAVA , HTML5 Javascript , androidstudio รวมถึง arduino
Read More

14 มกราคม 2560

Published มกราคม 14, 2560 by with 0 comment

เข้าถึง Facebook Chat (Messenger) ด้วย fbchat ใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ผู้อ่านหลายท่านคงใช้งาน Facebook Messenger ทั้งบนเว็บหรือมือถือกัน มีคำถามเกิดขึ้นมา เราสามารถเขียนโปรแกรมแชตบน Facebook Messenger ได้ไหม ? สำหรับในภาษา Python ทำได้ด้วยโมดูล fbchat
Read More

11 มกราคม 2560

Published มกราคม 11, 2560 by with 0 comment

Windows : ส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นง่าย ๆ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านส่งออกโปรแกรมที่เขียนด้วย Python ไปให้เครื่องอื่นบน Windows กันครับ
Read More

6 มกราคม 2560

Published มกราคม 06, 2560 by with 0 comment

แหกกฎ Python : รันโมดูล Python 2 ใน Python 3

ทุกวันนี้แม้ Python เดินทางมาถึง Python 3.6 แล้ว โมดูลจำนวนมากในสมัย Python 2.X ได้ถูก port มา Python 3.X เกือบหมด แต่มีบางโมดูลที่นักพัฒนาไม่ได้ port หรือไม่ได้พัฒนาต่อให้รองรับ Python 3.X ทำให้หลายคนที่ใช้ Python 2.X มาก่อน มาใช้งาน Python 3.X พบปัญหานี้ จึงต้องหาโมดูลทดแทนหรือกลับไปใช้งาน Python 2.X ต่อไป
Read More

5 มกราคม 2560

Published มกราคม 05, 2560 by with 0 comment

วิธีการเขียน unittest ใน Python แบบลัด

สวัสดีปีใหม่ 2560 ทุกท่านครับ หลังจากที่ผมได้ทำ PyThaiNLP จึงได้ศึกษาการเขียน unittest ใน Python เลยขอเล่าในบทความนี้ครับ
Read More
Published มกราคม 05, 2560 by with 0 comment

สร้างเอกสารด้วย MkDocs

สร้างเอกสารด้วย MkDocs


license
ผลงานนี้ ใช้ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

เขียนโดย นาย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์

เอกสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโปรแกรม นอกจากนั้นมีความจำเป็นต่อการอธิบายความรู้ที่มีในทุกสาขาวิชา เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นผ่านตัวอักษร
Read More

1 มกราคม 2560

Published มกราคม 01, 2560 by with 0 comment

สวัสดีปีใหม่ 2560

print("Happy new year 2017")
print("สวัสดีปีใหม่ชาว Python :D ")

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ :D ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ให้ดีขึ้น และพร้อมด้วยทุกอย่างดียิ่งขึ้นไปครับ

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
ผู้เขียนบทความ python3.wannaphong.com
Read More