30 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 30, 2557 by with 1 comment

การใช้งาน range ใน Python

range เป็นคำสั่งสำหรับมีไว้ในการลำดับจำนวนตัวเลข เช่น แสดงตัวเลข 0 - 3 หรือแบบก้าวกระโดด 3,6,9 มีทั้งไปทาง + และ - ตามระบบเส้นจำนวนจริง ครับ
Read More
Published สิงหาคม 30, 2557 by with 1 comment

การดึงเวลามาแสดงใน Python 3

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ผมจะพาไปการดึงเวลามาแสดงใน Python 3 ด้วยโมดูลที่มาพร้อมกับ Python เป็นโมดูลที่ใช้บอกเวลา นั่นคือโมดูล time ครับ ในการใช้งาน เราต้อง import time เข้ามาด้วยครับ
Read More

28 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 28, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 8 : สร้าง UI ด้วย QML

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินทางออกจากฝั่งมาถึงตอนที่ 8 แล้วครับ บทความนี้เราจะไปสร้าง UI ด้วยภาษา QML ครับ เราจะเรียนรู้การนำ QML มาใช้งานกับ Python แบบเริ่มต้นง่าย ๆ ครับ ด้วยโปรแกรมในตำนาน Hello World ;)
Read More

27 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 27, 2557 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide Workshop 2 : ตัวอย่างโปรแกรม Digital Clock

สวัสดีทุกท่านครับ บทความสร้าง GUI ด้วย PySide Workshop ตอนที่ 2 นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ ตัวอย่างโปรแกรม Digital Clock ครับ เป็นโปรแกรมบอกเวลาแบบดิจิตอล
Read More

26 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 26, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6: Dialog

สวัสดีทุกท่านครับ  บทความที่ 6 ตอน Dialog นี้จะขอพูดถึงเรื่อง Dialog โดยใช้ GUI ด้วย PySide ครับ เป็นกรอบรับค่าข้อมูลต่าง ๆ ครับ โดยสามารถรับค่าข้อมูลได้โดยตรงเฉพาะในกรอบที่กำหนดไว้ครับ
Read More

25 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 25, 2557 by with 2 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 7 : สร้างด้วยเครื่องมือ Qt Designer

สวัสดีครับทุกท่าน บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินมาถึงตอนที่ 7 แล้ว ตอนที่ 7 เราจะไปGUI ด้วย PySide โดยใช้เครื่องมือ Qt Designer ครับ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ PySide ได้แถมมาด้วยครับ  Qt Designer เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ออกแบบ GUI ใน Qt ครับ พัฒนาโดยผู้พัฒนา Qt เองนั้นคือ Digia
Read More

24 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 24, 2557 by with 1 comment

Hash ข้อความด้วย Python

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้เราจะไป Hash (แฮช) ข้อความด้วย Python กันครับ
  Hash เป็นการนำข้อมูลต้นฉบับ มาผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยค่า Hash ที่ได้นั้น เราไม่สามารถทำย้อนกลับไปเป็นต้นฉบับได้
Read More
Published สิงหาคม 24, 2557 by with 3 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 3

23 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 23, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 2

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ยังคงเป็นเรื่อง Widgets อยู่ครับ จากบทความที่แล้ว สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 1 ผมได้แนะนำ Widgets ไปแล้ว 4 อย่างครับ บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ  Widgets ที่เหลือครับ
Read More
Published สิงหาคม 23, 2557 by with 0 comment

ประกวดเขียนโปรแกรมด้วย Python ครั้งที่ 1

ให้สร้างโปรแกรม digitalclock สร้าง GUI ด้วย PySide แล้วใส่โค้ดโปรแกรมที่สร้างเสร็จแล้วลงที่ช่องความคิดเห็นหรือที่แฟนเพจสมาคม Python Dev แห่งประเทศไทย พร้อมลิงค์รูปภาพของโปรแกรมครับ ใครที่ทำได้สวยสุด จะได้รับการนำเสนอผลงานที่บล็อกกับที่แฟนเพจสมาคม Python Dev แห่งประเทศไทย และกลุ่ม Python-Thailand ครับ เริ่มส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 ครับ

งานนี้ไม่มีรางวัลให้ครับ
งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย Python ครับ
:)

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของโปรแกรมอยู่ที่นักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมครับ ทางผมจะนำเสนอผลงานที่ได้รางวัลเท่านั้นครับ หากผู้ที่ได้รับรางวัลต้องการมีความประสงค์เปิดโค้ดให้ผู้อื่นนำไปพัฒนาต่อ ทางผมจะเปิดโค้ดแจกจ่ายครับ หากไม่ทางผมจะนำเสนอแค่ผลงานที่เสร็จโดยไม่มีการเปิดโค้ดครับ คล้าย ๆ การประกวดวาดภาพ ส่งเข้ามาได้ที่ช่องข้อความของเฟจนี้ครับ

ส่งกันเข้ามาเยอะ ๆ นะครับ :)
Read More
Published สิงหาคม 23, 2557 by with 0 comment

Compile python 3 ให้เป็น exe

สวัสดีทุกท่านครับ บางท่านที่เขียนด้วย Python แล้วต้องการนำโปรแกรมที่เขียนไปเปิดกับเครื่องอื่น แต่เครื่องอื่นนั้นไม่ได้ติดตั้ง Python ไว้ ทำให้ไม่สามารถรันโปรแกรมได้ บทความนี้เราจะมา Compile python 3 ให้เป็น exe ด้วย cx_Freeze กันครับ
Read More

22 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 22, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 5: Widgets ภาค 1

สวัสดีทุกท่านครับ หลังจากบทความที่แล้ว สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6 ผมลืมข้ามเลข 5 ไปครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ  ในบทความที่ 5 นี้จะพูดถึงเรื่อง Widgets ภาค 1 ครับ
Read More
Published สิงหาคม 22, 2557 by with 1 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 6: Message Box

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง  Message Box ใน PySide ครับ Message Box คือ กล่องข้อความ เป็นกล่องข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้แเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นครับ ตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิมพ์เอกสารในโปรแกรมพิมพ์เอกสารแล้วคุณไปกด X โดยที่ไม่ได้บันทึกจะขึ้นข้อความตอบโต้ว่า
Read More

21 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 21, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide Workshop 1 : ตัวอย่างโปรแกรมคิดเลข

สวัสดีครับทุกท่าน บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide ได้เดินทางถึงฉบับที่ 5 แล้วครับ ฉบับนี้จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมคิดเลขที่สร้างขึ้นโดยใช้  GUI ด้วย PySide ใน Python 3 ครับ
Read More
Published สิงหาคม 21, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 4 : ทำปุ่มกัน

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำปุ่มบน GUI ด้วย PySide ครับ การที่เราจะสร้างปุ่มกดบนบน GUI ด้วย PySide เราต้องใช้โมดูลของ PySide นั้นคือ QPushButton
Read More

20 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 20, 2557 by with 0 comment

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 3 : QWebView

สวัสดีทุกท่านครับ บทความชุด สร้าง GUI ด้วย PySide  ได้เดินทางมาถึงบทความที่ 3 แล้ว บทความนี้เราจะพูดถึงเรื่อง QWebView ใน PySide ใช้งานเกี่ยวกับการแสดงหน้าเว็บต่าง ๆ มาใช้ในโปรแกรมครับ
Read More
Published สิงหาคม 20, 2557 by with 5 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 2 : ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกัน

สวัสดีครับทุกท่าน จากบทความที่แล้วเราได้สร้างโปรแกรม Hello World โดยได้ใช้ PySide ครับ (โปรแกรมระดับตำนาน) ผมได้ยกตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่าง แต่ถ้าอยากจับทั้งตัวอย่างที่ 1 และ 2 มารวมกันในหน้าต่างเดียวกัน
Read More

19 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 19, 2557 by with 4 comments

สร้าง GUI ด้วย PySide ตอนที่ 1 : เริ่มต้นโปรแกรมแรก Hello World

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับการสร้าง GUI บน Python ด้วย PySide กันครับ PySide  เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง GUI นึ่งบน Python โดยอาศัย Qt ในการรันโปรแกรมอีกทอดหนึ่งเหมือน PyQt แต่ PySide ใช้ LGPL ครับ
Read More

16 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 16, 2557 by with 0 comment

เริ่มต้นกับภาษา Python


สวัสดีครับ มือใหม่ Python สำหรับมือใหม่ที่อยากศึกษาภาษา Python บทความในบล็อกนี้ทั้งหมดอิง Python 3 ทั้งหมดครับ มาเริ่มต้นกับภาษา Python กันเลยครับ
Read More

11 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 11, 2557 by with 0 comment

สร้าง Modules ใน Python 3

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสร้าง Modules ใน Python 3 กันครับ ในบางกรณีเมื่อเราพัฒนาโปรแกรมโดยมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ทำให้เราต้องเสียเวลาไปกับเขียนโค้ดเดิม ๆ ที่เรียกใช้และมีลักษณะการทำงานเหมือนกัน
Read More
Published สิงหาคม 11, 2557 by with 0 comment

วิธีการแปลงทูเพิลเป็นลิสต์หรือแปลงกลับ

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้วิธีการแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) หรือแปลงกลับแปลงลิสต์ (List)เป็นทูเพิล (Tuple) ครับ ข้อมูลในบางกรณี เราได้รับข้อมูลมาไม่ถูกกับชนิดของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน

Read More

9 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 09, 2557 by with 0 comment

แยกข้อความด้วย split ใน Python 3

สวัสดีครับทุกท่าน การเขียนโปรแกรม เมื่อเรารับค่าข้อมูลมา โดยที่เราได้ทำกำหนดเครื่องหมายแยกข้อความ เช่น , - เป็นต้น เมื่อต้องการแสดง หากต้องการแแสดงตัวแปรที่รับข้อมูลมาโดยมีการแยกข้อความมาแล้ว ใน Python เราต้องใช้ split
Read More

3 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 03, 2557 by with 3 comments

เขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python 3


สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะพาทุกท่านไปเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary บน Python เวชั่น 3 กันครับ หลาย ๆ ท่านคงเคยใช้งาน longdo เว็บ dictionary ไทยกันมาบ้างแล้ว ผมเลยเกิดความคิดที่จะเขียนโปรแกรมแปลภาษา dictionary แบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตบ้างครับ
Read More

2 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 02, 2557 by with 1 comment

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python

สวัสดีครับทุกท่าน บางท่านได้ใช้งานฐานข้อมูล Oracle เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมต้องอาศัยฐานข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับ Python ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Oracle
Read More