25 เมษายน 2560

Published เมษายน 25, 2560 by with 0 comment

Python ดึงข้อมูลออนไลน์ผ่าน socks ด้วย requests

ในภาษา Python สามารถเขียนโปรแกรมให้ส่งรับข้อมูลผ่าน socks ได้ด้วยโมดูล requests ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ก่อนอื่น ให้ทำการติดตั้งส่วนเสริม socks ด้วยคำสั่ง
pip install -U requests[socks]

การเขียนโค้ด Python ใช้งานผ่าน socks


สามารถเขียนโค้ดดึงข้อมูลโดยใช้ socks ได้ ดังนี้
import requests
proxies = {'http': 'socks5://user:pass@host:port',
'https': 'socks5://user:pass@host:port'} # หรือ socks4 ขึ้นอยู่กับความต้องการ

resp = requests.get('https://python3.wannaphong.com/', proxies=proxies)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)