1 พฤศจิกายน 2557

Published พฤศจิกายน 01, 2557 by with 0 comment

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ใน Python

  หลาย ๆ ท่านที่เคยใช้ฐานข้อมูล MongoDB ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ใน Python กันครับ
  เนื่องจากฐานข้อมูล MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ทำให้ไม่สามารถใช้โมดูลพวก SQL ในการเชื่อมต่อได้ ทีมงานนักพัฒนาฐานข้อมูล MongoDB จึงออก Driver ฐานข้อมูลให้ภาษาต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์กับงานภาษานั้น ๆ และมี MongoDB Driver สำหรับ Python 2 และ Python 3 ออกมาด้วยครับ  MongoDB Driver ที่ออกมานี้ใช้ Apache License, Version 2.0 ครับ
Python MongoDB Driver มีชื่อว่า pymongo

การติดตั้ง Python MongoDB Driver

ใช้ pip ด้วยคำสั่ง
pip install pymongo
สำหรับบน Windows โหลดไฟล์ติดตั้ง Python MongoDB Driver ได้ที่ PyPI
เวลาจะเรียกใช้ให้ import pymongo

ตัวอย่างโค้ดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB ใน Python แบบเบื้องต้น

>>> import pymongo
>>> client = pymongo.MongoClient("localhost", 27017) #กำหนดรายละเอียดระบบฐานข้อมูล
>>> db = client.test #เชื่อต่อกับฐานข้อมูล
>>> db.name #บอกชื่อฐานข้อมูล
u'test'
>>> db.my_collection
Collection(Database(MongoClient('localhost', 27017), u'test'), u'my_collection')
>>> db.my_collection.save({"x": 10})
ObjectId('4aba15ebe23f6b53b0000000')
>>> db.my_collection.save({"x": 8})
ObjectId('4aba160ee23f6b543e000000')
>>> db.my_collection.save({"x": 11})
ObjectId('4aba160ee23f6b543e000002')
>>> db.my_collection.find_one()
{u'x': 10, u'_id': ObjectId('4aba15ebe23f6b53b0000000')}
>>> for item in db.my_collection.find():
...     print item["x"]
...
10
8
11
>>> db.my_collection.create_index("x")
u'x_1'
>>> for item in db.my_collection.find().sort("x", pymongo.ASCENDING):
...     print item["x"]
...
8
10
11
>>> [item["x"] for item in db.my_collection.find().limit(2).skip(1)]
[8, 11] 

เอกสารการใช้งาน Python MongoDB Driver http://docs.mongodb.org/ecosystem/drivers/python/
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)