30 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3

สวัสดีครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับฟักชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นใน Python 3  กันครับ ฟักชั่นคณิตศาสตร์ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์พื้นฐานก็จะมี + - * / ครับ เพื่อไม่เป็นการเสียมาเริ่มเนื้อหากันเลยครับ


ฟักชั่นพื้นฐาน + - * /  ** (บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง) ใน Python 3

รูปแบบการใช้ ฟักชั่นพื้นฐาน + - * / ง่าย ๆ ดังนี้ครับ
บวก
>>> 2 + 2
4
ลบ
>>> 50 - 5
45
คูณ
>>> 2 * 3
6
หาร
>>> 8 / 5
1.6

แบบเงื่อนไข
>> (2 + 2) * 5
20

การยกกำลังใน Python 3 

>> 2 ** 4
16ตัวอย่างการใช้ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงตัวแปรใน Python 3

>>> a = 4
>>> b = 3
>>> (a + b) / a
1.75

อีกตัวอย่างหนึ่ง ใช้ฟักชั่นทางคณิตศาสตร์เบี้องต้นในรูปแบบสมการ
>>> x = 3 + 4a
>>> y = 2 - 3a
>>> z = x + y
>>> print(z)
(5+1a)

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)