20 ตุลาคม 2559

Published ตุลาคม 20, 2559 by with 0 comment

PyPy3 5.5.0 ออกแล้ว

โลโก้โครงการ pypy
ทาง PyPy ได้ออก PyPy3 5.5.0 แล้ว โดย PyPy3 5.5.0 รุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้สนับสนุน Python 3.3.5 สนับสนุนทุก OS ที่รันบน X86 แต่ไม่รองรับ Windows

สามารถโหลด PyPy3 5.5.0 ได้ที่ http://pypy.org/download.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)