Skip to content

เร่งความเร็ว Python ด้วยแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo

หากคุณต้องการเร่งความเร็ว Python ใน CPython คุณสามารถใช้วิธีแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo ได้

 • ไฟล์ .pyc คือ ไฟล์ .py ที่ถูก CPython compile แปลงเป็น byte code แล้ว ช่วยให้สามารถนำได้เลยโดยไม่ต้องมา compile ใหม่
 • ไฟล์ .pyo คือ ไฟล์ .pyc ที่ถูกปรับแต่งประสิทธิภาพให้สามารถรันได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปัจจุบัน CPython ยกเลิกการสร้างเป็นไฟล์ .pyo แล้ว ใช้เป็น .pyc แทน)

สามารถทำได้ดังนี้

ไฟล์ .pyc สามารถทำได้โดยอ่านจากบทความ compile python ไฟล์ .py
ในการแปลงเป็น .pyc ทำได้ดังนี้

 • สำหรับไฟล์เดียวใช้คำสั่ง python -m py_compile ไฟล์.py
 • สำหรับไฟล์ในโฟลเดอร์ใช้คำสั่ง python -m compileall ที่อยู่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

ในการใช้ .pyo นั้นเพียงเติม -O หรือ -OO ไว้หลัง python

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ -O กับ -OO

 • -O เป็นการปรับแต่งประสิทธิภาพ (optimized code) เบื้องต้น
 • -OO เป็นการปรับแต่งประสิทธิภาพ (optimized code) โดยละทิ้ง docstrings ออกไป
 • สำหรับไฟล์เดียวใช้คำสั่ง python -O -m py_compile ไฟล์.py
 • สำหรับไฟล์ในโฟลเดอร์ใช้คำสั่ง python -O -m compileall ที่อยู่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

สมมุติเรามีไฟล์ test.py โดยมีโค้ดดังนี้

print("Hello! :)")
i=0
while i <=100000:
	i+=1

แล้วลองทำการแปลงเป็น .pyc และ .pyo โดยเปิดคอมมาไลน์ใช้คำสั่ง

python -m py_compile test.py
python -O -m py_compile test.py
python -OO -m py_compile test.py

จะได้โฟลเดอร์ __pycache__ ขึ้นมา โดยจะเก็บไฟล์ .pyc เอาไว้

ภายในโฟลเดอร์ __pycache__ จะพบไฟล์

 • test.cpython-35.pyc นี่คือ ไฟล์ .pyc ปกติ
 • test.cpython-35.opt-1.pyc นี่คือ ไฟล์ .pyc ที่ถูกปรับแต่ง (หรือ .pyo) โดยเติม -O
 • test.cpython-35.opt-2.pyc นี่คือ ไฟล์ .pyc ที่ถูกปรับแต่ง (หรือ .pyo) โดยเติม -OO

ลองทำการทดสอบความเร็วโดยใช้ time  ใน Linux วัดความเร็ว

ผลลัพธ์
ไฟล์ test.py

$ time python3 test.py
Hello! :)

real	0m0.060s
user	0m0.056s
sys	0m0.004s

ไฟล์ test.cpython-35.pyc

$ time python3 test.cpython-35.pyc
Hello! :)

real	0m0.035s
user	0m0.032s
sys	0m0.004s

ไฟล์ test.cpython-35.opt-1.pyc

$ time python3 test.cpython-35.opt-1.pyc
Hello! :)

real	0m0.034s
user	0m0.024s
sys	0m0.008s

ไฟล์ test.cpython-35.opt-2.pyc

$ time python3 test.cpython-35.opt-2.pyc
Hello! :)

real	0m0.034s
user	0m0.036s
sys	0m0.000s

จะเห็นได้ว่า พอแปลงไฟล์ .py เป็น .pyc และ .pyo จะรันได้เร็วกว่า .py
ข้อเสียคือ รันได้เฉพาะ CPython เวชั่น ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมที่เหมือนกันเท่านั้น

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ
สอน Python

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *