18 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 18, 2560 by with 0 comment

การทำ Highlight ให้กับโค้ด Python ใน LaTex

หากคุณกำลังใช้ภาษา Python กับโครงงานหรืองานวิจัยของคุณ แล้วคุณต้องการแนบโค้ด Python ในเอกสาร LaTex ของคุณ
แต่หากต้องการ Highlight โค้ด Python สวย ๆ สามารถทำได้ตามนี้

เข้าไปโหลด package ชื่อ pythonhighlight ไฟล์ pythonhighlight.sty มาจาก https://github.com/olivierverdier/python-latex-highlighting มาวางไว้กับโฟลเดอร์เดียวกันกับเอกสาร LaTex ของคุณ

ในการใช้งาน ทำได้ง่าย ๆ
\begin{python}
print("Hello,world!")
\end{python}

ผลลัพธ์
การทำ Highlight ให้กับโค้ด Python ใน LaTex

ในกรณีมีไฟล์ Python ต้องการดึงโค้ดมาใส่ในเนื้อหา ทำได้โดย
\inputpython{code/hello_world.py}{0}{1}

เริ่มบรรทัดที่ 0 ถึง บรรทัดที่ 1

และนอกจากนั้น ยังมีอีกวิธีโดยใช้ Listings Package อ่านได้ที่ https://www.quora.com/What-is-the-optimal-way-to-include-Python-code-in-a-LaTeX-document/answer/Giordon-Stark
เพียงเท่านี้ เอกสาร LaTex ที่แนบโค้ด Python ของคุณจะดูดีขึ้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)