29 พฤษภาคม 2560

Published พฤษภาคม 29, 2560 by with 0 comment

ไลบารี keyword ใน Python

ไลบารี keyword เป็นชุดคำสั่งไลบารีในไพทอนสำหรับไว้เช็คคำสำคัญ (keywords) ในภาษาไพทอน

การใช้งาน
import keyword
เช็คว่าเป็นคำสำคัญหรือไม่
ใช้คำสั่ง keyword.iskeyword(สตริง) คืนค่า True หากเป็น และ False หากไม่เป็น
ตัวอย่างเช่น
keyword.iskeyword("print") # True

รับรายการคำสำคัญ
ใช้คำสั่ง keyword.kwlist คืนค่า list คำสำคัญ
ตัวอย่างเช่น
import keyword
print(keyword.kwlist)
ผลลัพธ์
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)