9 มีนาคม 2561

Published มีนาคม 09, 2561 by with 0 comment

สร้าง ChatBot ด้วย Chatterbot : ตอนที่ 4 สร้างชุดข้อมูลในการ Train

หลังจากบทความที่แล้ว เราได้ทดลองสร้าง ChatBot ภาษาไทย บทความนี้จะพาไปสร้างชุดข้อมูลที่ใช้ในการ Train เพื่อนำไปสร้าง ChatBot ด้วย Chatterbot

เราสามารถสร้างชุดข้อมูลในการ Train ได้ดังนี้
  • chatterbot.trainers.ListTrainer(ข้อมูลชนิด List) - ใช้ในการ Train โดยใช้ List
  • chatterbot.trainers.ChatterBotCorpusTrainer(ที่ตั้งไฟล์ข้อมูล) - ใช้ Train โดยใช้ไฟล์ข้อมูล yaml
  • chatterbot.trainers.TwitterTrainer() - Train โดยใช้ข้อมูลจากทวิตเตอร์
  • chatterbot.trainers.UbuntuCorpusTrainer() - Train ด้วย Ubuntu dialog corpus
  • และสามารถสร้างระบบ Train ด้วยตัวเองขึ้นมาได้
บทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียง  chatterbot.trainers.ListTrainer และ chatterbot.trainers.ChatterBotCorpusTrainer เท่านั้น อาจมีเวลาว่าง อาจกล่าวขึ้นในอนาคตต่อไป

Train โดยใช้ ListTrainer

ตามตัวอย่างนี้ได้เลย

Train โดยใช้ ChatterBotCorpusTrainer

สำหรับการ Train  โดยใช้ ChatterBotCorpusTrainer นั้น ต้องอาศัยไฟล์ข้อมูล yml โดยจะต้องมีโครงสร้างข้อมูลตามนี้
สำหรับข้อความที่โต้ตอบมีกี่อันก็ได้ โดยจะต้องมีข้อความข้อความที่รับมา และทำตามรูปแบบนี้

เมื่อสร้างไฟล์ข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อมา คือ การ Train ให้กับ ChatBot ที่เราสร้างด้วย Chatterbot


อ่านเอกสารได้ที่ http://chatterbot.readthedocs.io/en/stable/training.html 

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)