24 ตุลาคม 2561

Published ตุลาคม 24, 2561 by with 1 comment

จบปัญหาติดตั้งโมดูล Python ที่ต้องคอมไพล์ง่าย ๆ ด้วย pipwin ใน Windows


สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ผู้อ่านคงเคยเจอปัญหาติดตั้งโมดูล Python ที่ต้องคอมไพล์ด้วย Visual Studio  แต่ผู้อ่านไม่ได้ลง Visual Studio ไว้ ทำให้ไม่สามารถติดตั้งโมดูลเหล่านั้นผ่านคำสั่ง pip ได้
จะต้องไปโหลดผ่านเว็บ Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages (https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/) โหลด wheel แล้วมาสั่งติดตั้งด้วยคำสั่ง pip ซึ่งยุ่งยากและซับซ้อน

จึงมีนักพัฒนาได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับโหลดโมดูลเหล่านั้นที่มีในเว็บ Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages ง่าย ๆ นั้นคือ pipwin

สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง pip
pip install pipwin

จากนั้นเราสามารถสั่งติดตั้งโมดูลจากเว็บ Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packages ง่าย ๆ เพียงสั่ง
pipwin install ชื่อโมดูล

ตัวอย่างเช่น
ต้องการติดตั้งโมดูล pyicu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง
pipwin install pyicu

หน้าเว็บ pipwin https://github.com/lepisma/pipwin

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)