8 สิงหาคม 2564

Published สิงหาคม 08, 2564 by with 0 comment

Jython กับ IronPython กำลังจะรองรับ Python 3

หลังจากที่ทั้ง Jython กับ IronPython รองรับเฉพาะ Python 2.7 มานาน แม้ว่าทาง PSF จะยุติการสนับสนุน CPython 2.7 ไปนานแล้ว ล่าสุดในปีนี้ทั้งโครงการ Jython ซึ่งเป็นโครงการนำภาษา Python ไปรันบน Java กับโครงการ IronPython ซึ่งเป็นอีกโครงการนำ Python ไปรันบน .NET ทั้งสองโครงการได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Python 3 แล้ว

Jython เป็นโครงการนำภาษา Python ไปรันบน Java เริ่มมีการพัฒนาให้ Jython รองรับ Python 3.8 โดยมีรายละเอียดขึ้นที่หน้าเว็บของ Jython โดยเวลาเรียกใช้งาน ให้เรียกด้วย Jython3 และพัฒนาบน Java 11 รองรับการรันบนหลาย OS และล่าสุด ทางนักพัฒนา Jython ได้ส่ง pull request บน GitHub ของ Jython ให้รองรับ Python 3.8

ต่อมา โครงการ IronPython เป็นโครงการนำ Python ไปรันบน .NET มีการออกรุ่น alpha1 ของ IronPython 3.4 แล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยยังรองรับเฉพาะ Python 3.4 สามารถทำงานได้บน .NET Framework 4.6, .NET Core 2.1, .NET Core 3.1 และ .NET 5

สำหรับกระบวนการพัฒนาโครงการ IronPython กำลังพัฒนา IronPython 3.4-beta กับ 3.5 alpha อยู่


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)