30 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 30, 2557 by with 1 comment

การใช้งาน range ใน Python

range เป็นคำสั่งสำหรับมีไว้ในการลำดับจำนวนตัวเลข เช่น แสดงตัวเลข 0 - 3 หรือแบบก้าวกระโดด 3,6,9 มีทั้งไปทาง + และ - ตามระบบเส้นจำนวนจริง ครับ

มีหลักในการใช้งานหลักนี้ครับ
range(เริ่ม,จบ, การเพิ่มขึ้น) 

ตัวอย่างการใช้งาน range ใน Python

>>> list(range(3))

[0, 1, 2]


>>> list(range(0,10))

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]


>>> list(range(-3,9))

[-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

>>> list(range(0, 20, 2))

[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]


การนำไปใช้กับการลูป
สมมุติว่า มีโจทย์โปรแกรมให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ for การลูปใน Python โดยไล่ตามนี้ครับ
1
22
333
4444
55555
โค้ดตัวอย่าง
>>> for i in range(1, 6): #กำหนดให้ตัวแปร i แทน range(1, 6) หมายถึงช่วงของตัวเลข 1 - 6

 print(str(i) * i + "\n")
 
122333444455555
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)