11 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 11, 2557 by with 0 comment

วิธีการแปลงทูเพิลเป็นลิสต์หรือแปลงกลับ

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปเรียนรู้วิธีการแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) หรือแปลงกลับแปลงลิสต์ (List)เป็นทูเพิล (Tuple) ครับ ข้อมูลในบางกรณี เราได้รับข้อมูลมาไม่ถูกกับชนิดของข้อมูลที่ต้องการใช้งาน


วิธีแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) ใน Python

ตัวอย่าง เช่น เราได้
Tuple2 = (5,4,3)
Tuple2.append(2)
เราต้องการเพิ่ม 2 เข้าไปในข้อมูลที่เป็นทูเพิล (Tuple) แต่เราไม่สามารถทำได้เพราะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในทูเพิล (Tuple) ได้
ผลลัพธ์
>>> Tuple2 = (5,4,3)
>>> Tuple2.append(2)
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in 
    Tuple2.append(2)
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
เราจึงต้องแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) โดยมีวิธีการแปลงทูเพิล (Tuple) เป็นลิสต์ (List) ดังนี้ครับ
list(ตัวแปรที่มีข้อมูลเป็นทูเพิล)

ตัวอย่าง เช่น
>>> Tuple2 = (5,4,3)
>>> Tuple2
(5, 4, 3)
>>> list(Tuple2)
[5, 4, 3]

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่เป็นทูเพิล (Tuple) ได้ถูกแปลงเป็นลิสต์ (List) เรียบร้อยแล้วครับ

วิธีแปลงลิสต์ (List) เป็นทูเพิล (Tuple) ใน Python 

ตัวอย่างเช่น เราได้
list1 = [1,2,3]

เราต้องการแปลงชนิดของข้อมูลจากลิสต์ (List) เป็นทูเพิล (Tuple) เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลนั้น มีวิธีการดังนี้ครับ

tuple(ตัวแปรที่มีข้อมูลเป็นลิสต์)

ตัวอย่างเช่น
>>> list1 = [1,2,3]
>>> list1
[1, 2, 3]
>>> tuple(list1)
(1, 2, 3)

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่เป็นลิสต์ (List) ได้ถูกแปลงเป็นทูเพิล (Tuple) เรียบร้อยแล้วครับ

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)