2 สิงหาคม 2557

Published สิงหาคม 02, 2557 by with 1 comment

เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python

สวัสดีครับทุกท่าน บางท่านได้ใช้งานฐานข้อมูล Oracle เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ในการเขียนโปรแกรม บางโปรแกรมต้องอาศัยฐานข้อมูลซึ่งเป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับ Python ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  Oracle
ต้องใช้โมดูลที่ชื่อว่า cx_Oracle

โมดูล  cx_Oracle สามารถติดตั้งได้โดยใช้ pip ด้วยคำสั่ง pip install cx_Oracle หรือเข้าไปที่ pypi.python.org/pypi/cx_Oracle/ ครับ

ตัวอย่างโค้ดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ด้วย Python
import cx_Oracle

con = cx_Oracle.connect('pythonhol/[email protected]/orcl')
print (con.version)

#ถ้าจะปิดฐานข้อมูลให้ใช้
con.close()


ทำการ query
cursor = con.cursor()

cursor.execute('SELECT Firstname,Lastname FROM TB_NAME')


รับข้อมูล
row = con.fetchone()
#หรือ
rows = con.fetchall()

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oracle.com/technetwork/articles/dsl/python-091105.html
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)