8 ตุลาคม 2558

Published ตุลาคม 08, 2558 by with 0 comment

ใช้ไพทอนทำ UI tookit เป็นเว็บแอพด้วย Flexx

Flexx เป็นโมดูลภาษาไพทอนด้าน UI tookit บนเทคโนโลยีเว็บ เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก โดยใช้เทคโนโลยีเว็บในการแสดงหน้าต่างการใช้งาน สามารถนำไปใช้สร้าง โปรแกรมบนเดสก์ท็อป , เว็บแอพ
ประกอบไปด้วย

  • ui - widgets

  • app - event loop และ server

  • react - reactive programming

  • pyscript - แปลง Python ไปเป็น JavaScript

  • webruntime - สำหรับใช้งานแบบไทม์ไลน์


รองรับเฉพาะไพทอน 3  ใช้ BSD License

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip:
pip install flexx

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างที่ 1 ปุ่มกดบนหน้าเว็บ
โค้ด

[python]
from flexx import app, ui, react

class Example(ui.Widget):

def init(self):
self.count = 0
with ui.HBox():
self.button = ui.Button(text='Click me', flex=0)
self.label = ui.Label(flex=1)

@react.connect('button.mouse_down')
def _handle_click(self, down):
if down:
self.count += 1
self.label.text('clicked %i times' % self.count)

main = app.launch(Example)
app.run()
[/python]

ผลลัพธ์

ใช้ไพทอนทำ UI tookit เป็นเว็บแอพด้วย Flexx
ตัวอย่างที่ 2 แปลงโค้ดไพทอนไปเป็น JavaScript

[python]
from flexx.pyscript import py2js, evalpy
js = py2js('for i in range(10): print(i)')
print(js)
[/python]

ผลลัพธ์

[javascript]
var i;
for (i = 0; i < 10; i += 1) {
console.log(i);
}[/javascript]

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://flexx.readthedocs.org/en/latest/index.html

ตัวอย่างการนำโมดูลนี้ไปใช้งาน http://52.21.93.28:8000/

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)