28 พฤษภาคม 2559

Published พฤษภาคม 28, 2559 by with 0 comment

ชนิดข้อมูลประเภทจับคู่ (Mapping) ใน Python

ชนิดข้อมูลประเภทจับคู่ (Mapping) ดิกชั่นนารี (Dictionary) เป็นอาเรย์ที่สามารถใช้สตริงเป็นคีย์ (key) ในการเข้าถึงข้อมูลได้ โดยปกติอาเรย์จะมีคีย์เป็นจำนวนเต็มนับตั้งแต่ 0 ถึง n-1


โดยชนิดข้อมูลประเภทจับคู่ ใน Python จะครอบเริ่มด้วย { และลงท้ายด้วย } ตามนี้

{'ก':1,'ข':2,'ค':3}

หมายความว่าในดิกชั่นนารีนี้ มีค่า 3 ค่า คือ 1,2 และ 3 และมีคีย์ 3 คีย์คือ 'ก','ข' และ 'ค'
ในการเรียกใช้งานข้อมูลในดิกชั่นนารี สามารถทำได้โดยการอ้างอิงคีย์ใน [คีย์] เช่น
>>> {'ก':1,'ข':2,'ค':3}['ข']
2

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://python3.wannaphong.com/2015/01/ตัวแปรข้อมูล-dictionary-ใน-python.html/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)