26 พฤษภาคม 2559

Published พฤษภาคม 26, 2559 by with 0 comment

รัน Python 2 และ Python 3 ในเครื่องเดียวกัน

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ผมจะพาผู้อ่านไปรัน Python 2 และ Python 3 ในเครื่องเดียวกัน สำหรับท่านที่ต้องการใช้ทั้ง Python 2 และ Python 3 ในเครื่องเดียวกันครับ

สำหรับบน Windows


เมื่อก่อน บน Windows การใช้งานทั้ง Python 2 และ Python 3 เป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากตอนติดตั้ง Python โปรแกรมจะทำการตั้งชื่อไฟล์รัน Python เป็นไฟล์ชื่อ python.exe ทำให้มีปัญหาเมื่อเราติดตั้ง Python และตั้งค่า path จึงเกิดปัญหาชื่อไฟล์ชนกันขึ้น ทำให้ทาง Python ทำการแก้ไขปัญหาโดยการออกมาตรฐาน PEP 397 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการรัน Python ใน Windows

ตัวอย่างเช่น
ผมทำการติดตั้งทั้ง Python 2 และ Python 3 ไว้ในเครื่อง ไม่ได้กำหนดค่า path
ผมสามารถรัน Python 2 ได้ด้วยคำสั่ง :
py -2

ผลลัพธ์
C:\Users\วรรณพงษ์>py -2
Python 2.7.9 (default, Dec 10 2014, 12:28:03) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win
32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

และรัน Python 3 ได้ด้วยคำสั่ง :
py -3

ผลลัพธ์
C:\Users\วรรณพงษ์>py -3
Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:44:40) [MSC v.1600 64 bit (AM
D64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

จากมาตรฐาน PEP 397 เมื่อเราทำการติดตั้ง Python ไม่ว่าเวชั่นใดลงไปบนเครื่อง ระบบจะทำการติดตั้งไฟล์ py.exe และ pyw.exe ลงไปใน C:\Windows โดยเราสามารถรัน Python ได้หลายเวชั่นได้ด้วยคำสั่ง
py -เวชั่น ไฟล์.py

และรัน pip ได้ด้วยคำสั่ง
py -เวชั่น -m pip

เป็นต้น
ส่วนคำสั่ง pyw เป็นคำสั่งสำหรับรัน Python IDE ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยการเปลี่ยนจาก
py -เวชั่น

เป็น
pyw -เวชั่น

มาตรฐาน PEP 397 https://www.python.org/dev/peps/pep-0397/
สำหรับบน Linux และอื่น ๆ


สามารถรันได้ด้วยคำสั่ง
pythonเลขเวชั่น

เช่น
python2

และ
python3

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)