22 พฤษภาคม 2559

Published พฤษภาคม 22, 2559 by with 0 comment

สร้าง Machine Learning แบบอัตโนมัติด้วย auto-sklearn

จากบทความที่แล้ว เริ่มต้นการทำ Machine Learning ด้วย Scikit-learn โมดูล Scikit-learn เป็นโมดูลงาน Machine Learning ในภาษาไพทอน ในการใช้งานโมดูล Scikit-learn  ทำ Machine Learning เราต้องกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ไว้ด้วย ซึ่งไม่สะดวกเท่าไร ซึ่งมีคนได้ทำชุดเครื่องมือสร้าง Machine Learning แบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยมีชื่อว่า  "auto-sklearn"

โมดูล auto-sklearn เป็นโมดูล Machine Learning แบบอัตโนมัติ (automated machine learning)
สามารถเรียนรู้การทำงาน auto-sklearn ได้ที่ http://papers.nips.cc/paper/5872-efficient-and-robust-automated-machine-learning.pdf

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้ 3-clause BSD license

  • รองรับการทำงานบนลินุกซ์เท่านั้น


ก่อนทำการติดตั้งให้ทำการติดตั้ง Cython ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง :
$ sudo pip3 install auto-sklearn

การใช้งาน

[python]
import autosklearn.classification
import sklearn.datasets
digits = sklearn.datasets.load_digits()
X = digits.data
y = digits.target
import numpy as np
indices = np.arange(X.shape[0])
np.random.shuffle(indices)
X = X[indices]
y = y[indices]
X_train = X[:1000]
y_train = y[:1000]
X_test = X[1000:]
y_test = y[1000:]
automl = autosklearn.classification.AutoSklearnClassifier()
automl.fit(X_train, y_train)
print(automl.score(X_test,y_test))
[/python]

จะได้ผลลัพธ์ประมาณ 0.98

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ http://automl.github.io/auto-sklearn/stable/
Github : https://github.com/automl/auto-sklearn

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)