23 สิงหาคม 2559

Published สิงหาคม 23, 2559 by with 0 comment

ใช้ GNU Octave กับ Python

GNU Octave เป็นคู่แข่งกับ MATLAB ซึ่งเป็นโปรแกรมการคำนวณเชิงตัวเลข กราฟิกที่ซับซ้อน โดย MATLAB เป็นซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์และไม่ฟรี แต่ในขณะที่ GNU Octave เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ และ ฟรี ทำงานได้ทั้ง Windows , Mac OS , Linux รวมถึง Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octave&hl=th)
และ GNU Octave สามารถรันไฟล์ของ MATLAB ได้เกือบสมบูรณ์แบบ GNU Octave จึงเป็นโปรแกรมที่สามารถทดแทน MATLAB ได้


เอกสารแนะนำการใช้งาน GNU Octave

การติดตั้ง Octave
สามารถโหลดมาติดตั้งได้จาก https://www.gnu.org/software/octave/download.html

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว มาใช้ Octave กับ Python กันต่อครับ
เฉพาะ Windows
ให้ทำการตั้งค่า path ที่ตั้ง Octave ด้วยคำสั่ง
setx PATH "%PATH%;

โมดูล oct2py เป็นโมดูลในภาษา Python สำหรับใช้เชื่อมการทำงานระหว่าง Octave กับ Python ใน Python ใช้ MIT License

สามารถติดตั้งได้โดยใช้คำสั่ง pip :
$ pip3 install  oct2py

การใช้งาน


อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ http://blink1073.github.io/oct2py/
import numpy as np
from oct2py import Oct2Py
oc = Oct2Py()
oc.plot([1,2,3],'-o', linewidth=2)
xx = np.arange(-2*np.pi, 2*np.pi, 0.2)
oc.surf(np.subtract.outer(np.sin(xx), np.cos(xx)))

ผลลัพธ์
ใช้ GNU Octave กับ Python
เอกสารเพิ่มเติม
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

นำเสนอโดย นาย วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์
Python 3 By Wannaphong

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)