2 กันยายน 2559

Published 9/02/2559 by with 0 comment

Emoji กับภาษา Python

บทความนี้เป็นบทความสำหรับใช้จัดการ Emoji บนภาษา Python ????

????  ????  ???? ????


แสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python


สามารถทำได้โดยการใช้งานโมดูล emoji ใช้ New BSD License รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 (ยังไม่รองรับการทำงานบน Windows)
การติดตั้ง
ใช้คำสั่ง
pip3 install emoji --upgrade

การใช้งาน
โมดูลนี้รองรับ unicode consortium และ aliases เลือกใช้งานได้
สามารถแสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python ได้ตามนี้

[python]
import emoji
print(emoji.emojize('Python is :thumbs_up_sign:'))
print(emoji.emojize('Python is :thumbsup:', use_aliases=True)) # ใช้ aliases
[/python]

ผลลัพธ์
Python is ????
Python is ????

สามารถดูรายชื่อ Emoji ได้ที่

ลบ Emoji ออกจากข้อความด้วย Python


โค้ดนี้ Fork จาก https://gist.github.com/jinstrive/34d1796bd2dd46b6aa52

[python]
import re
def remove_emoji(data):
if not data:
return data
if not isinstance(data, str):
return data
try:
patt = re.compile(u'([\U00002600-\U000027BF])|([\U0001f300-\U0001f64F])|([\U0001f680-\U0001f6FF])')
except re.error:
patt = re.compile(u'([\u2600-\u27BF])|([\uD83C][\uDF00-\uDFFF])|([\uD83D][\uDC00-\uDE4F])|([\uD83D][\uDE80-\uDEFF])')
return patt.sub('', data)
[/python]

ตัวอย่าง

[python]
a = 'Python is \U0001f44d'
b = remove_emoji(a)
print(b)[/python]

ผลลัพธ์
Python is

โมดูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Emoji ในภาษา Pythonสำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการข้อมูล Emoji สามารถเข้าไปโหลดข้อมูล Emoji ได้จาก https://github.com/iamcal/emoji-data และ https://gist.github.com/endolith/157796https://github.com/dysfunc/ascii-emoji

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)