2 กันยายน 2559

Published กันยายน 02, 2559 by with 0 comment

Emoji กับภาษา Python

บทความนี้เป็นบทความสำหรับใช้จัดการ Emoji บนภาษา Python ????

😅😂🍀


แสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python


สามารถทำได้โดยการใช้งานโมดูล emoji ใช้ New BSD License รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3 (ยังไม่รองรับการทำงานบน Windows)
การติดตั้ง
ใช้คำสั่ง
pip3 install emoji --upgrade

การใช้งาน
โมดูลนี้รองรับ unicode consortium และ aliases เลือกใช้งานได้
สามารถแสดง Emoji ใน terminal ด้วย Python ได้ตามนี้

import emoji
print(emoji.emojize('Python is :thumbs_up_sign:'))
print(emoji.emojize('Python is :thumbsup:', use_aliases=True)) # ใช้ aliases

ผลลัพธ์
Python is 👍
Python is 👍

สามารถดูรายชื่อ Emoji ได้ที่

ลบ Emoji ออกจากข้อความด้วย Python


โค้ดนี้ Fork จาก https://gist.github.com/jinstrive/34d1796bd2dd46b6aa52

import re
def remove_emoji(data):
  if not data:
   return data
  if not isinstance(data, str):
   return data
  try:
   patt = re.compile(u'([\U00002600-\U000027BF])|([\U0001f300-\U0001f64F])|([\U0001f680-\U0001f6FF])')
  except re.error:
   patt = re.compile(u'([\u2600-\u27BF])|([\uD83C][\uDF00-\uDFFF])|([\uD83D][\uDC00-\uDE4F])|([\uD83D][\uDE80-\uDEFF])')
  return patt.sub('', data)

ตัวอย่าง

a = 'Python is \U0001f44d'
b = remove_emoji(a)
print(b)

ผลลัพธ์
Python is

โมดูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Emoji ในภาษา Python


สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการข้อมูล Emoji สามารถเข้าไปโหลดข้อมูล Emoji ได้จาก https://github.com/iamcal/emoji-data และ https://gist.github.com/endolith/157796https://github.com/dysfunc/ascii-emoji

ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)