17 ธันวาคม 2559

Published ธันวาคม 17, 2559 by with 0 comment

Python ดึงข้อมูลผ่าน Tor ด้วย requests

Tor (The Onion Router) เป็นบริการสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบนิรนาม โดยหลักการของ Tor คือ แบ่งส่วนดาวน์โหลดผ่านผู้ใช้ Tor คนอื่น ๆ โดยข้อมูลจะถูกเข้ารหัส

การใช้งาน Tor


ให้ทำการโหลดโปรแกรม Tor จาก https://www.torproject.org/download/download.html.en ช่องทางเดียวเท่านั้น มาใช้งาน

ในภาษา Python สามารถเขียนโปรแกรมให้ส่งรับข้อมูลผ่าน Tor ได้ด้วยโมดูล requests ดังจะกล่าวต่อไปนี้

ก่อนอื่น ให้ทำการติดตั้งส่วนเสริม socks ด้วยคำสั่ง
pip install -U requests[socks]

การเขียนโค้ด Python ใช้งานผ่าน Tor


ก่อนอื่นให้ทำการเปิดโปรแกรม Tor ก่อน แล้วสามารถเขียนโค้ดดึงข้อมูลโดยใช้ Tor ได้ ดังนี้
import requests
proxies = {'http': 'socks5://127.0.0.1:9050',
'https': 'socks5://127.0.0.1:9050'}

resp = requests.get('https://www.facebookcorewwwi.onion/', proxies=proxies)
# แล้วใช้งานตามเอกสาร requests ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
https://www.facebookcorewwwi.onion/ คือ Facebook ที่ให้บริการบน Tor

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)