10 ธันวาคม 2559

Published ธันวาคม 10, 2559 by with 0 comment

Tip : รันไฟล์ Python ไฟล์อื่นง่าย ๆ เพียง runpy

เราสามารถเขียนโค้ด Python ให้รันไฟล์ Python อีกไฟล์หนึ่งได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นโมดูล ด้วยคำสั่ง
import runpy
runpy.run_path("ที่ตั้งไฟล์ในระบบ")


ตัวอย่างเช่น
ผมมีไฟล์ a.py กับ b.py อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

โค้ดไฟล์ a.py
print("I am a.py :D")
ผมต้องการให้ b.py เรียก a.py ผมเขียนโค้ด b.py ได้ดังนี้
import runpy
runpy.run_path("a.py")
ผลลัพธ์
print("I am a.py :D")

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)