24 ธันวาคม 2559

Published ธันวาคม 24, 2559 by with 0 comment

Python 3.6 ออกแล้ว

วันนี้ทางมูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน (Python Software Foundation) ได้ทำการปล่อย Python 3.6 อย่างเป็นทางการออกมา โดยมีการพัฒนาจาก Python 3.5 ดังนี้

 • dict ถูกเขียนขึ้นใหม่โดยนำ dict ของ PyPy มาใช้งาน ทำให้ dict ใหม่นี้ใช้หน่วยความจำน้อยลงกว่า  20% และ 25% เมื่อเทียบกับ Python 3.5

 • เพิ่มโมดูล secrets สำหรับใช้สร้างตัวเลขสุ่มที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการความลับ - https://docs.python.org/3.6/library/secrets.html

 • จัดรูปแบบสตริง (PEP 498: Formatted string literals) แบบ f-strings
  ตัวอย่าง
  >>> name = "Fred"
  >>> f"He said his name is {name}."
  'He said his name is Fred.'
  >>> width = 10
  >>> precision = 4
  >>> value = decimal.Decimal("12.34567")
  >>> f"result: {value:{width}.{precision}}" # nested fields
  'result:   12.35'

  อ่านได้ที่ https://www.python.org/dev/peps/pep-0498

 • เปลี่ยน encoding ระบบไฟล์บน Windows ไปเป็น UTF-8 - https://www.python.org/dev/peps/pep-0529

 • รองรับขีดเส้นใต้ในตัวอักษรตัวเลข
  >>> 1_000_000_000_000_000
  1000000000000000
  >>> 0x_FF_FF_FF_FF
  4294967295

  - https://www.python.org/dev/peps/pep-0515

 • PEP 525: Asynchronous Generators - https://www.python.org/dev/peps/pep-0525

 • PEP 530: Asynchronous Comprehensions เพิ่ม async for - https://www.python.org/dev/peps/pep-0530

สามารถโหลด Python 3.6 ได้ที่ https://www.python.org/downloads/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)