12 กุมภาพันธ์ 2560

Published กุมภาพันธ์ 12, 2560 by with 0 comment

ใช้ dict แบบ attribute ด้วย attrdict

โมดูล attrdict เป็นโมดูลในภาษาไพทอนที่สามารถทำให้ใช้ข้อมูลชนิด dict แบบ attribute โดยอนุญาตให้เข้าถึงระหว่างคีย์และ attribute
เช่น
> from attrdict import AttrDict
> a = AttrDict({'foo': 'bar'})
> a.foo
'bar'
> a['foo']
'bar'

และสามารถใช้ AttrDict ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง dict ย่อย ๆ ใน dict ได้
> attr = AttrDict('foo': {})
> attr['foo']['bar'] = 'baz'
> attr.foo
{'bar': 'baz'}

และอื่น ๆ
โมดูลนี้
  • ใช้ MIT License
  • รองรับทั้ง Python 2 และ 3
ติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง pip install attrdict
สามารถอ่านเอกสารได้ที่ https://pypi.python.org/pypi/attrdict/

เขียนที่ https://python3.wannaphong.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)