5 ตุลาคม 2560

Published ตุลาคม 05, 2560 by with 0 comment

เริ่มต้น Python ที่ Python 2 หรือ Python 3 ดี

ณ ปี ค.ศ.2017 นี้ ยังคงมีหลายโรงเรียน หลายมหาลัยและหลายคนที่ยังคงใช้ Python 2 ในการเรียนการสอน และพัฒนาโปรแกรมอยู่ ทั้ง ๆ ที่ Python 2 จะหมดระยะเวลาสนับสนุนปี ค.ศ.2020 นี้

เหลือเวลาอีก 3 ปี
ระยะเวลาสนับสนุน Python 2.7 ที่เหลือ ซึ่งเป็นเวชั่นสุดท้ายของ Python 2 ระยะเวลาสนับสนุน Python 2.7 ที่เหลือ ซึ่งเป็นเวชั่นสุดท้ายของ Python 2
ดูเวลาที่เหลือได้ที่ https://pythonclock.org/

และ Python 2.7 เวชั่นปัจจุบัน ไม่มีการเพิ่มความสามารถใหม่ เข้ามาอีกแล้ว มีเฉพาะรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัย

หลังปี ค.ศ.2020 Python 2.7 จะหมดการสนับสนุนทั้งด้านการแก้ไขข้อผิดพลาดและความปลอดภัยทั้งหมด

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษา Python (อ่านว่า ไพทอน) แนะนำให้เริ่มศึกษาที่ Python 3.6

ไม่แนะนำให้ศึกษา Python 2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)