28 ธันวาคม 2560

Published ธันวาคม 28, 2560 by with 0 comment

Constructor และ Destructor กับ Class ใน Python

Python เป็นภาษาที่มีการนำหลักการ OOP มาใช้งานเช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ หนึ่งในนั้น คือ เรื่อง Constructor และ Destructor กับ Class

Constructor ในภาษาอื่น ๆ (C++ , JAVA หรือ C#) จะหมายถึง method ที่มีชื่อเดียวกันกับ class แต่ในภาษา Python จะหมายถึง ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อเรียกใช้งาน class โดยอยู่ในฟังก์ชัน __init__

ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
สวัสดี นี่คือ constructor

จะเห็นได้ว่า เมื่อเราเรียกใช้งาน

ส่วน Destructor เป็นฟังก์ชันใน class ที่จะถูกเรียกใช้งานก่อนสิ้นสุดการทำงานของ class หรือสลาย class โดยอยู่ในฟังก์ชัน __del__

ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
สวัสดี นี่คือ constructor
ลาก่อน จาก destructor

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)