13 มกราคม 2561

Published มกราคม 13, 2561 by with 0 comment

DeepCL : สร้าง Deep learning ด้วย OpenCL หนึ่งในทางเลือกทดแทน CUDA

หากคุณเป็นนักวิจัยหรือผู้สนใจ Deep learning คงต้องใช้ CUDA ที่มีเฉพาะใน GPU ของ NVIDIA เพราะ TensorFlow , cntk , mxnet และเครื่องมือ Deep learning อื่น ๆ ต่างรองรับเฉพาะ CUDA เท่านั้น หากใช้ CPU ทำงานจะทำงานได้ช้ากว่าใช้ GPU

วันนี้บทความนี้จะนำเสนออีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทน CUDA ได้ นั่นคือ DeepCL โดยใช้ OpenCL ในการสร้าง Deep learning นั่นเอง

DeepCL เป็นเครื่องมือสำหรับฝึก deep convolutional networks โดยใช้ OpenCL และรองรับการใช้งานโค้ดจากภาษา Python และภาษา C++
ใช้ Mozilla Public License 2
สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows , Linux

การติดตั้ง สามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้ที่ https://github.com/hughperkins/DeepCL#installation

พอทำการติดตั้งและตั้งค่า path ให้เรียบร้อยแล้ว

ให้ใช้คำสั่ง call dist\bin\activate.bat ใน Windows หรือ  source dist/bin/activate.sh ใน Linux

เสร็จแล้วติดตั้ง python wrapper ด้วยคำสั่ง pip install deepcl
แล้วทดสอบการใช้งานด้วยคำสั่ง python -c "import PyDeepCL; cl = PyDeepCL.DeepCL()"

อ่านเอกสารการใช้งานได้ที่ https://github.com/hughperkins/DeepCL

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)