14 มกราคม 2562

Published มกราคม 14, 2562 by with 0 comment

วัดอุณหภูมิกับความชื้นด้วย DHT11 กับ Python ใน Raspberry Pi

สวัสดีพบกันอีกครั้งนะครับ คราวนี้เรามาลองเขียนโค้ดภาษา Python สำหรับใช้วัดอุณหภูมิกับความชื้นด้วยเซ็นเซอร์ DHT11 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิยอดนิยมกับ Raspberry Pi กันครับ

อุปกรณ์ที่เราต้องใช้
  • Raspberry Pi
  • DHT11 (แบบ PCB เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน)
  • สาย jump เมีย - เมีย 3 เส้น
ก่อนอื่นให้เราเชื่อมต่อสาย jump โดยให้ทำการต่อสายดังนี้
  • VCC ต่อกับ PIN 2 (5V)
  • DATA ต่อกับ PIN 7 (GPIO4)
  • GND ต่อกับ PIN 6 (Ground)
เสร็จแล้วให้ทำการลงโมดูล Adafruit_DHT ของ Python ซึ่งเป็นโมดูลสำหรับเชื่อมต่อพวก DHT ใน Raspberry Pi หรือ Beaglebone Black  (เป็น MIT License)

ในการลงจะต้องใช้ pip หากยังไม่มีสามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง $ sudo apt-get install python3-pip

ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง $ sudo pip3 install Adafruit_DHT

เสร็จแล้วลองเขียนโค้ดเล่น ๆ สำหรับรับอุณหภูมิและความชื้นมากัน

import Adafruit_DHT
import time
sensor=Adafruit_DHT.DHT11 # ใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในที่นี้คือ DHT11
pin=4 # PIN ของ GPIO ที่เชื่อมต่อกับ DHT11
while True:
 humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
 print('Temp: {0:0.1f} C  Humidity: {1:0.1f} %'.format(temperature, humidity))
 time.sleep(1)

ผลลัพธ์
Temp: 28.0 C  Humidity: 72.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 72.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 72.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 72.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 72.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 71.0 %
Temp: 28.0 C  Humidity: 71.0 %
อ่านเอกสาร Adafruit_Python_DHT ได้ที่ https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)