26 พฤศจิกายน 2562

Published พฤศจิกายน 26, 2562 by with 0 comment

Micro Servo SG9 กับ Raspberry Pi ด้วย Python


สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้เราจะมาลองเล่น Micro Servo SG9 กับ Raspberry Pi ด้วย Python กันครับ


Tower Pro SG90 Mini Micro Servo
Tower Pro SG90 Mini Micro Servo เป็น Micro Servo ขนาดเล็ก เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นศึกษา IoT ด้วย Raspberry Pi

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
  1. Raspberry Pi
  2. Tower Pro SG90 Mini Micro Servo
 Tower Pro SG90 Mini Micro Servo จะประกอบไปด้วยสาย 3 เส้นดังนี้
  • สายสีน้ำตาล เป็น Ground (-)
  • สายสีแดง เป็น Power (+)
  • สายสีเหลือง เป็นสายสัญญาหรือ Data
ให้นำสายเหล่านี้เชื่อมไปตาม GPIO ช่องตามที่สายต้องการ ในที่นี้ขอเชื่อมสายตาม GPIO ตามนี้
  • สายสีน้ำตาล เชื่อมกับ PIN 6
  • สายสีแดง เชื่อมกับ PIN 1 (3V3)
  • สายสีเหลือง เชื่อมกับ PIN 11 หรือ GPIO 17
 เสร็จแล้ว จะประกอบได้ประมาณนี้
ต่อไปเรามาลองเขียนโปรแกรมสั่งงาน Micro Servo SG9 กับ Raspberry Pi ด้วย Python กันครับ เปิด python แล้วพิมพ์โค้ดตามนี้

import RPi.GPIO as GPIO # เรียกใช้ชุดคำสั่ง GPIO ของ Raspberry Pi ใน Python

PIN = 17 # PIN 11 คือ GPIO 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # ใช้โหมด BCM
GPIO.setup(PIN, GPIO.OUT)

p.start(2.5) # เริ่มต้นใช้งาน
p.ChangeDutyCycle(10) # หมุนไป 10 องศา


พอใช้งานเสร็จให้กลับไป 0 องศา และให้หยุด GPIO ดังนี้
p.stop()
GPIO.cleanup()

สำหรับ GPIO ของ Raspberry Pi สามารถดูได้ที่ Pinout!

อ้างอิง
Basic Servo Use With the Raspberry Pi and GpioZero. (2018, February 11). Retrieved November 26, 2019, from Raspberry Pi Spy website: https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/basic-servo-use-with-the-raspberry-pi/

Raspberry Pi Servo Motor control. (n.d.). Retrieved November 26, 2019, from Raspberry Pi Tutorials website: https://tutorials-raspberrypi.com/raspberry-pi-servo-motor-control/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)