1 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 01, 2557 by with 0 comment

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน

เริ่มต้นกับภาษาไพทอน


ภาษาไพทอน (Python) เป็นภาษาระดับสูงภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ถูกคิดค้นขึ้นโดย Guido van Rossum เมื่อปี ค.ศ. 1991 (เกิดก่อนภาษาจาวา 4 ปี (ค.ศ. 1995)) ปัจจุบัน ภาษาไพทอนถูกนำไปใช้งานในหลาย ๆ งาน ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ , โปรแกรมขนาดเล็ก

ความรู้ที่ควรมีก่อนเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

 • หลักการและแนวคิดการออกแบบโปรแกรมพื้นฐาน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟล์และระบบปฏิบัติการ (และสามารถตั้งค่า path ได้)

 • หลักการทำงานของโปรแกรม

 • ใช้คอมมานด์ไลน์เป็น

และอีกสองสิ่ง คือ

 - ความกล้าที่จะลองผิดและลองถูกโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน - ฝึกจนชํานาญ

การติดตั้ง Python กับ Windows

นอกจากขั้นตอนการติดตั้ง Python ด้วย CPython จาก python.org มีขั้นตอนยุ่งยากเกินไป จึงแนะนำให้โหลด WinPython 3 จาก https://github.com/winpython/winpython/tags เลือกเวชั่นล่าสุดมา
เลือกโหลดเวชั่นล่าสุด
เลือกโหลดรุ่น WinPython ให้ตรงกับระบบ
ตัวอย่างจากรูป
เลือกรุ่นที่โหลด
เช่น

 • สำหรับผู้ใช้ Windows 32 bit เลือกโหลด WinPython-32bit-3.4.3.6Qt5.exe มาติดตั้ง

 • สำหรับผู้ใช้ Windows 64 bit เลือกโหลด WinPython-64bit-3.4.3.6Qt5.exe
  เมื่อโหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จแล้ว ทำการติดตั้ง
  enter image description here
  เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
  enter image description here

เครื่องมือที่ใช้เขียนภาษาไพทอน
เปิดโฟลเลอร์ที่เก็บไฟล์ตอนติดตั้ง ขึ้นมา
enter image description here
ทำการคลิก
Imgur
จะพบกับหน้าตา Python Shell
Imgur
ลองพิมพ์โค้ดภาษาไพทอน
print("Hello")

Imgur
ยินดีด้วยตอนนี้คุณสามารถเขียนโค้ดภาษาไพทอนแบบเบื้องต้นได้แล้ว :)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)