30 มิถุนายน 2557

Published มิถุนายน 30, 2557 by with 0 comment

สวัสดี Python กับบล็อกใหม่ Python 3

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้เปิดบล็อกใหม่ Python 3  Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง รูปแบบภาษาเป็นแบบภาษาสคริปต์ที่เขียนง่าย ไวยากรณ์ที่อ่านง่าย และใช้เป็นตัวประสานงานโปรแกรมต่างภาษาได้ เวชั่นแรกถูกสร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในค.ศ. 1990 ครับ ผมไม่ขอกล่าวประวัติอะไรให้ยุ่งยากครับ

รูปแบบการเขียน  Python 3 เบี้องต้น

Hello world
โค้ด
print ("Hello world") 
ผลลัพธ์
Hello world ใน Python 3
Hello world ใน Python 3

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการเขียน Python 3  จะง่าย ๆ ครับ
โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย
โปรแกรมนี้ใช้หลักการโดยรับค่ามา แล้วใช้ if else ครับ แล้วหาผลลัพท์
#!/usr/bin/python
#-*-coding: utf-8 -*-
print ("Program + or -")
print ("Build by Wannaphong")
print ("18/10/2013")
print ("1.+  2. -")
x = int(input("input: "))
if x == 1:
    a = int(input("input1: "))
    b = int(input("input2: "))
    print ("=" , a + b)
elif x == 2:
    c = int(input("input1: "))
    d = int(input("input2: "))
    print ("=" , c - d)
elif x < 1 or x > 2:
    print ("No!. You input'n 1 or 2.")

ผลลัพธ์
โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย python 3
โปรแกรมบวกลบเลขอย่างง่าย

จะเห็นว่า รูปแบบการเขียนของ Python 3  จะง่ายต่อการเข้าใจโค้ดครับ หากผู้อ่านเขียน C มาก่อนจะพบว่า Python 3  สะดวกสบายและง่ายกว่าครับ ส่วนประสิทธิภาพคงสู้ภาษา C ไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)