15 กรกฎาคม 2557

Published กรกฎาคม 15, 2557 by with 1 comment

ทูเพิล (Tuple) ใน Python

สวัสดีทุกท่านครับ บทความนี้จะพูดถึงเรื่อง ทูเพิล (Tuple) ทูเพิล  คือ โครงสร้างข้อมูลแบบเรียงลำดับ (List) ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ใน tuple ได้ ตัวอย่างทูเพิล(Tuple)
Tuple1 = (5,4,3)
print (Tuple1)

ผลลัพธ์
(5,4,3)

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทูเพิล(Tuple) กับแบบเรียงลำดับ (List)

ตัวอย่าง เช่น
List1 = [5,4,3]
List1.append(2)
print (List1)

ผลลัพธ์
>>[5, 4, 3, 2]


Tuple1 = (5,4,3)
print (Tuple1)

ผลลัพธ์
>>(5,4,3)


Tuple2 = (5,4,3)
Tuple2.append(2)
print (Tuple2)


ผลลัพธ์
>>> Tuple2 = (5,4,3)
>>> Tuple2.append(2)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#11>", line 1, in <module>
    Tuple2.append(2)
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'

จะพบว่าเราไม่สามารถใช้ append เพิ่ม 2 เข้าไปใน Tuple ได้ครับ นี่คือข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบเรียงลำดับ (List)กับทูเพิล (Tuple) ครับ

ขอขอบคุณ คุณ Thanathip Limna ที่ช่วยแนะนำปรับแก้ไขบทความนี้ครับ
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)