Skip to content

webbrowser on Python 3

สวัสดีครับทุกท่าน บทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับโมดูลที่มาพร้อมกับ Python 3 นั้นคือ webbrowser ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งใช้แสดงผลหน้าเว็บครับ

การใช้งาน webbrowser มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ครับ

เปิดหน้าเว็บ
มีรูปแบบดังนี้

webbrowser.open('ที่อยู่หน้าเว็บที่ต้องการ')

ตัวอย่างที่ 1

import webbrowser

webbrowser.open('http://www.python.org/')


เปิดหน้าเว็บโดยขึ้นหน้าใหม่ที่เว็บเบราว์เซอร์
มีรูปแบบดังนี้

webbrowser.open_new('ที่อยู่หน้าเว็บที่ต้องการ')

ตัวอย่างที่ 2

import webbrowser

webbrowser.open_new_tab('http://www.python.org/')

เปิดหน้าเว็บโดยขึ้นแท็บใหม่ที่เว็บเบราว์เซอร์
มีรูปแบบดังนี้

webbrowser.open_new_tab('ที่อยู่หน้าเว็บที่ต้องการ')

ตัวอย่างที่ 3

import webbrowser

webbrowser.open_new_tab('http://www.python.org/')

เปิดหน้าเว็บโดยระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการ
มีรูปแบบดังนี้

webbrowser.get('ชื่อเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการ')

ตัวอย่างที่ 4

import webbrowser

webbrowser.get('windows-default').open_new_tab('http://www.google.com')

ปัญหาที่พบในการใช้งาน webbrowser ใน Python 3

ปัญหาที่พบคือ เราไม่สามารถเรียกใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นที่ไม่ได้เป็นค่าเริ่มต้นของระบบได้ใน Windows เช่น เรากำหนดค่าเริ่มต้นเป็น Internet Explorer ทางแก้ไขปัญหาให้คุณไปเพิ่ม PATH  โดยเข้าไปที่ System Properties->Advanced->Enviroment Variables
แล้วจึงเรียกใช้งานครับ เช่น webbrowser.get('chrome').open('http://google.com') ครับ
รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์

Type Name Class Name Notes
'mozilla' Mozilla('mozilla')
'firefox' Mozilla('mozilla')
'netscape' Mozilla('netscape')
'galeon' Galeon('galeon')
'epiphany' Galeon('epiphany')
'skipstone' BackgroundBrowser('skipstone')
'kfmclient' Konqueror() เฉพาะใน GUI KDE ในยูนิกส์
'konqueror' Konqueror() เฉพาะใน GUI KDE ในยูนิกส์
'kfm' Konqueror() เฉพาะใน GUI KDE ในยูนิกส์
'mosaic' BackgroundBrowser('mosaic')
'opera' Opera()
'grail' Grail()
'links' GenericBrowser('links')
'elinks' Elinks('elinks')
'lynx' GenericBrowser('lynx')
'w3m' GenericBrowser('w3m')
'windows-default' WindowsDefault เฉพาะใน Windows
'macosx' MacOSX('default') เฉพาะใน MacOSX
'safari' MacOSX('safari') เฉพาะใน MacOSX
'google-chrome' Chrome('google-chrome')
'chrome' Chrome('chrome')
'chromium' Chromium('chromium')
'chromium-browser' Chromium('chromium-browser')

ตัวอย่าง การเรียกใช้เว็บเบราว์เซอร์โครมโดยอ้างอิงที่อยู่ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

import webbrowser

url = 'http://docs.python.org/'

# MacOS
chrome_path = 'open -a /Applications/Google Chrome.app %s'

# Windows
# chrome_path = 'C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe %s'

# Linux
# chrome_path = '/usr/bin/google-chrome %s'

webbrowser.get(chrome_path).open(url)

 

ตัวอย่างการนำ  webbrowser ไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมบน Python 3

โปรแกรมค้นหาข้อมูลโดยอาศัย Google แสดงผลที่เว็บเบราว์เซอร์

import webbrowser
a = input("Search:")
webbrowser.get('windows-default').open_new_tab('https://www.google.co.th/search?q=%s' % a)

ขอบคุณครับ

Published on Categories ไม่มีหมวดหมู่

About wannaphong

วรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ผู้ดูแลเว็บ wannaphong.com และผู้เขียนบทความบล็อกนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *