11 กันยายน 2557

Published กันยายน 11, 2557 by with 0 comment

โมดูล platform ใน Python

สวัสดีครับทุกท่าน ในการทำงานบางอย่างของ Python นั้น บางทีโค้ดที่ใช้ทำงานระหว่าง  platform ได้เหมือนกัน เช่น Windows กับ Linux ถ้าเราเขียนโปรแกรมโดยต้องไปยุ่งกับระบบ ฮาร์ดแวร์
แต่ทั้งสองระบบนี้มีรูปแบบการเรียกใช้งานไม่เหมือนกัน เราจึงต้องเรียกใช้โมดูลที่มีชื่อว่า platform ที่มาพร้อมกับ Python

รายละเอียดการใช้งานโมดูล platform ใน Python

platform.architecture()

#คืนค่าข้อมูลเกี่ยวกับบิตของสถาปัตยกรรม

platform.machine()
#คืนค่าชนิดของคอมพิวเตอร์ เช่น 'i386'.

platform.node()
#คืนค่าชื่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ( อาจจะไม่ได้ครบถ้วน )

platform.platform()
#คืนค่าระบบที่รันอยู่ชื่อว่าอะไร เช่น 'Linux'

platform.processor()
#คืนค่าชื่อหน่วยประมวลผล เช่น 'amdk6'.

platform.python_build()
#คืนค่าในรูปแบบทูเพิล (Tuple) (buildno, builddate) แสดง Python build number และวันเวลา

platform.python_compiler()
#คืนค่าระบุคอมไพเลอร์ที่ใช้สำหรับการ compiler python

platform.python_version()
#แสดงเวชั่นของ python มีรูปแบบ 'major.minor.patchlevel'

platform.python_implementation()
#คืนค่าแสดง Python implementation
#โดยจะแสดงเหมือนดังนี้ครับ : ‘CPython’, ‘IronPython’, ‘Jython’, ‘PyPy’.

platform.release()
#คืนค่ารุ่นของระบบปฏิบัติการ  เช่น '2.2.0' หรือ 'NT'

platform.system() 
#คืนค่าชื่อของระบบปฏิบัติการ เช่น 'Linux', 'Windows', หรือ 'Java'.

platform.version()  
#คืนค่าแสดงการปล่อยรุ่นของระบบ เช่น '#3 on degas'

platform.uname() 
#คืนค่าในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง ( ระบบ , โหนด , ปล่อย , รุ่น , เครื่อง , ตัวประมวลผล )
#การระบุถึงแพลตฟอร์ม

platform.java_ver()
#คืนค่าข้อมูลของจาวาบนเครื่องในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง (release, vendor, vminfo, osinfo)

platform.win32_ver()
#คืนค่าข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows บนเครื่องในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง (release, version, csd, ptype)

platform.mac_ver()
#คืนค่าข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Mac OS บนเครื่องในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง (release, versioninfo, machine)

platform.dist()
#คืนค่าใน Unix Platforms บนเครื่องในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง (distname, version, id)  เช่น ('centos', '6.0', 'Final')

platform.linux_distribution()
#คืนค่าข้อมูลของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)บนเครื่องในรูปแบบทูเพิล (Tuple)ของสตริง (distname, version, id)  เช่น ('centos', '6.0', 'Final')


โค้ดตัวอย่าง

import platform

print ('uname:', platform.uname())

print ('system   :', platform.system())
print ('node     :', platform.node())
print ('release  :', platform.release())
print ('version  :', platform.version())
print ('machine  :', platform.machine())
print ('processor:', platform.processor())


ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)