10 ธันวาคม 2557

Published ธันวาคม 10, 2557 by with 3 comments

ระบุตำแหน่งที่เราอยู่ใน Python

  ในยุคปัจจุบันการระบุตำแหน่งที่เราอยู่บนโลกสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการระบุผ่าน GPS ที่มีในมือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การระบุตำแหน่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บทความนี้ผมจะพาทุกท่านไประบุตำแหน่งที่เราอยู่ใน Python ด้วยเทคโนโลยี Geolocation ครับ
Geolocation คือการระบุพิกัดละติจูดและลองติจูด เพื่อบอกตำแหน่งที่เราอยู่ อาคัยทั้งฐานข้อมูลที่อยู่พิกัดจาก IP Address และ GPS สำหรับบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่มี GPS กัน ผมเลยใช้ Geolocation จาก IP Address แทน
สำหรับบน Python เราต้องใช้โมดูลเพิ่มเติมด้วย
  ในการจับคู่ข้อมูล IP Address กับฐานข้อมูลที่อยู่พิกัด ผมเลือกฐานข้อมูล GeoLite City ของ Maxmind ซึ่งใช้งานได้ฟรีครับ (CC-BY-SA 3.0) โหลด GeoLite City ได้จาก http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
  เมื่อโหลดมาเสร็จแล้วแตกไว้โฟลเดอร์ ในการเรียกใช้ฐานข้อมูล GeoLite City ของ Maxmind ต้องใช้โมดูลเสริมที่มีชื่อว่า pygeoip (GPL 3)สามารถติดตั้งได้ด้วย pip ด้วยคำสั่ง
pip install pygeoip
หลังจากนั้นเรามาเริ่มโค้ดกันเลยครับ
import pygeoip
rawdata = pygeoip.GeoIP('GeoLiteCity.dat')
def ipquery(ip):
    data = rawdata.record_by_name(ip)
    country = data['country_name']
    city = data['city']
    longi = data['longitude']
    lat = data['latitude']
    print('[x] '+str(city)+',' +str(country))
    print('[x] Latitude: '+str(lat)+ ', Longitude: '+ str(longi))
a = ipquery("49.230.***.**")
เสร็จแล้วบันทึกไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ GeoLiteCity.dat
ผลลัพธ์
[x] None,Thailand
[x] Latitude: 13.**, Longitude: 100.4***
หากเราจะเขียนให้ดึงข้อมูลจาก IP Address ปัจจุบันนี้ไปหาตำแหน่ง เราต้องเขียนคำสั่งด้วยค่า IP Address ปัจจุบันของเรามาจะได้
from urllib.request import urlopen
import json
ip = urlopen('http://httpbin.org/ip').read() #ดึงค่า IP Address จากเว็บ http://httpbin.org/ip
ip = ip.decode('utf-8')
ip = json.loads(ip)
import pygeoip
rawdata = pygeoip.GeoIP('GeoLiteCity.dat')
def ipquery(ip):
    data = rawdata.record_by_name(ip)
    country = data['country_name']
    city = data['city']
    longi = data['longitude']
    lat = data['latitude']
    print('[x] '+str(city)+',' +str(country))
    print('[x] Latitude: '+str(lat)+ ', Longitude: '+ str(longi))
a = ipquery(ip['origin']) 
ผลลัพธ์
[x] None,Thailand
[x] Latitude: 13.**, Longitude: 100.4***
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2557 เวลา 13:39

  มีประโยชน์มากครับ เอาไปใช้ในโปรเจคที่กำลังทำไ้ด้พอดี ถ้า GPS ใช้ module เดียวกันหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้โมดูลคนละตัวกันครับ เพราะโมดูลในบทความใช้ที่อยู่ IP Address ในการระบุตำแหน่งครับ ถ้าจะใช้ GPS ต้องมีการดึงค่าพิกัดละติจูดและลองติจูดจาก GPS module ของอุปกรณ์มาเก็บแทนครับ
   รายละเอียดตามนี้ครับ
   https://www.sparkfun.com/tutorials/403
   http://www.danmandle.com/blog/getting-gpsd-to-work-with-python/

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ12 ธันวาคม 2557 เวลา 22:55

  ขอบคุณทีให้คำแนะนำครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)