4 ธันวาคม 2557

Published ธันวาคม 04, 2557 by with 0 comment

ตัวอย่างการทำ Web Server CGI ใน Python 3

  บทความนี้ต่อจาก บทความ ใช้ CGI ใน Python และวิธีตั้งค่ากับ Apache ครับ ใน Python มีความสามารถในการสร้าง Web Server อยู่ และมี Web Framework ของ Python นำความสามารถนี้ไปใช้งาน เช่น Django , Flask เป็นต้น บทความนี้จะพาผู้อ่านไปสร้าง Web Server CGI ด้วยภาษา Python 3 เพื่อเรียกใช้งาน CGI กันครับ
ใน Python 3 จะมีโมดูลมาตรฐานหนึ่งที่ชื่อว่า http.server ผมเขียนโค้ดส่วน Web Server CGI ตามนี้
import http.server

class Handler(http.server.CGIHTTPRequestHandler):
    cgi_directories = ["/"] #โฟลเดอร์ที่ใช้ดึงไฟล์ cgi ในภาษา Python

server = http.server.HTTPServer(("",8000),Handler) #กำหนด ที่อยู่ , port เพื่อใช้ในการกำหนดค่า HTTPServer
server.serve_forever()
อธิบายเพิ่มเติมจากโค้ด
  ตรงบรรทัด server = http.server.HTTPServer(("",8000),Handler) ที่ "" ใช้สำหรับกำหนดที่อยู่ Server ครับ ปกติค่าจะเป็น localhost หรือ 127.0.0.1 อยู่แล้วครับ ต่อมา 8000 คือ port ที่ใช้แสดงหน้าเว็บครับ ผมใช้ port 8000
ผมบันทึกเป็นไฟล์ server.py ต่อมาผมเขียนไฟล์ CGI ชื่อว่า hello_word.py
#!C:\Python34\python.exe

print("Content-Type: text/plain;charset=utf-8")
print()
print("Hello World!")
แลัวบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ server.py เสร็จผมรันไฟล์ server.py โดยใช้คำสั่ง
python server.py
แล้วเข้าไปที่ http://127.0.0.1:8000/hello_word.py
จะพบกับหน้าเว็บ Hello World! ที่ผมเขียนไว้ครับ
ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)