23 มกราคม 2558

Published มกราคม 23, 2558 by with 0 comment

ตัวแปรข้อมูล Dictionary ใน Python

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ บทความนี้ต่อจากบทความที่แล้ว ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน บทความนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับตัวแปรข้อมูล Dictionary ใน Python กันครับ :D


ตัวแปร Dictionary ใน Python คืออะไร
Dictionary คือตัวแปรข้อมูลประเภท key, value

มีรูปแบบดังนี้
{key:value}

ตัวอย่างเช่น


>>> money = {'Art':'250', 'Mark':'549'}
>>> money
{'Mark': '549', 'Art': '250'}
>>> money['Mark']
'549'
>>> money['Art']
'250'


ผมสร้างตัวแปร money เก็บจำนวนเงินของ Art และ Mark โดยใน {'Art':'250', 'Mark':'549'} ข้างหน้า : คือ Key ข้างหลัง : คือ value ครับ
บรรทัดที่ 4 ต่อมา ผมได้สั่ง money['Mark'] คือ ให้แสดงค่าของคีย์ Mark ที่เก็บอยู่ในตัวแปร money ครับ
นอกจากนั้นเรายังสามารถสร้างตัวแปรข้อมูล Dictionary ด้วยคำสั่ง dict() ได้ดังนี้ครับ


>>> name = dict(name='Mark', age=18)
>>> name
{'name': 'Mark', 'age': 18}


และนอกจากกำหนดค่าแล้วเราสามารถเพิ่มค่าเข้าไปยัง Dictionary ได้ดังนี้


>>> buy = {} #ข้างในนี้ Dictionary ว่างเปล่า
>>> buy['Mark'] = '70' #เพิ่มคีย์ Mark และค่า 70 เข้าไปยัง buy
>>> buy['Art'] = '36' #เพิ่มคีย์ Art และค่า 36 เข้าไปยัง buy
>>> buy
{'Mark': '70', 'Art': '36'}


จะเห็นได้ว่า เราสามารถเพิ่มค่าเข้าไปยัง Dictionary ได้ง่าย ๆ ครับ

ต่อไปเราจะมาลองทำ Dictionary ซ้อนในค่าของคีย์ใน Dictionary ครับ


>>> money = {'Art':'250', 'Mark':'549'}
>>> money['Pop'] = {'buy':123} #สร้างคีย์ Pop ขึ้นมาแล้วเก็บค่า {'buy':123} เข้าไป
>>> money
{'Pop': {'buy': 123}, 'Mark': '549', 'Art': '250'}
>>> money['Pop'] #แสดงค่าข้อมูลในคีย์ Pop
{'buy': 123}
>>> money['Pop']['buy'] #แสดงค่าข้อมูลคีย์ buy ในคีย์ Pop
123


คำสั่งกับตัวแปรข้อมูล Dictionary ใน Python


คำสั่ง dict.keys(), dict.values(), dict.items()

  • คำสั่ง dict.keys() เป็นคำสั่งสำหรับดึงคีย์ทั้งหมดใน Dictionary ออกมา

  • คำสั่ง dict.values() เป็นคำสั่งสำหรับดึงค่าในคีย์ทั้งหมดใน Dictionary ออกมา

  • คำสั่ง dict.items() เป็นคำสั่งสำหรับดึงทั้งค่าและคีย์ทั้งหมดใน Dictionary ออกมา>>> money = {'Art':'250', 'Mark':'549'}
>>> list(money.keys())
['Mark', 'Art']
>>> list(money.values())
['549', '250']
>>> list(money.items())
[('Mark', '549'), ('Art', '250')]


คำสั่ง dict.get()
เป็นคำสั่งสำหรับรับค่าในคีย์ของ Dictionary ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น


>>> money = {'Art':'250', 'Mark':'549'}
>>> print(money.get('Art'))
250
>>> print(money.get('Mark'))
549


คำสั่ง dict.update()
เป็นคำสั่งสำหรับใช้เปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลในคีย์ของ Dictionary ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น


>>> money = {'Art':'250', 'Mark':'549'}
>>> money2 = {'Ploy':300} #สร้าง Dictionary
>>> money.update(money2) #เพิ่ม Dictionary ของ money2 เข้าไปยัง Dictionary ของ money
>>> money
{'Mark': '549', 'Art': '250', 'Ploy': 300}
>>> money.update({'Art':115}) #ปรับเปลี่ยนค่าข้อมูลของคีย์ Art ใน Dictionary ของ money
>>> money
{'Mark': '549', 'Art': 115, 'Ploy': 300}


คำสั่ง dict.pop()
เป็นคำสั่งสำหรับดึงค่าข้อมูลในคีย์ที่ต้องการออกแล้ว ให้ลบคีย์นั้นทิ้งใน Dictionary นั้น ตัวอย่างเช่น


>>> money = {'Mark': '549', 'Art': '115', 'Ploy': 300}
>>> money.pop('Art')
115
>>> money
{'Mark': '549', 'Ploy': 300}


คำสั่ง dict.fromkeys()
ถ้าต้องการให้ค่าสำหรับแต่ละคีย์เหมือนกัน เราสามารถใช้ fromkeys() เพื่อ Dictionary ด้วยคีย์เดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น


>>> a = {}
>>> a.fromkeys(['1','2','3','4'],'Cat')
{'1': 'Cat', '4': 'Cat', '2': 'Cat', '3': 'Cat'}


คำสั่ง dict.clear()
เป็นคำสั่งสำหรับล้างข้อมูลทั้งหมดใน Dictionary ตัวอย่างเช่น


>>> money = {'Mark': '549', 'Art': '115', 'Ploy': 300}
>>> money.clear()
>>> money
{}


ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)