6 มกราคม 2558

Published มกราคม 06, 2558 by with 0 comment

ฟังก์ชันใน Python

  ฟังก์ชัน (Functions) ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนคำสั่งพิเศษช่วยให้เราสามารถทำงานเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง ได้อาทิเช่น math , print , input เป็นต้น
  ในการเขียนโปรแกรมบางอย่าง ฟังก์ชันบางอย่างที่มากับ Python ไม่เพียงพอกับการนำมาเขียนโปรแกรม แต่ภาษา Python อนุญาตให้เราเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ได้ โดยมีกฏดังนี้
def ชื่อฟังก์ชัน(พารามิเตอร์):
  โค้ดการทำงานของฟังก์ชัน
  return ค่าที่ต้องการให้คืนค่ากลับ (ถ้ามี)
พารามิเตอร์ คือ ค่าที่รับเข้ามาเข้าไว้ในตัวแปร โดยอาจมีหรือไม่ก็ได้
การคืนค่ากลับจากฟังก์ชัน อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับงานหรือโปรแกรมที่ทำ
ตัวอย่าง
โปรแกรมคูณกับ 22/7
โค้ด:
def a(num):
  b = 22/7*num
  return b
ผลลัพธ์
def a(num):
  b = 22/7*num
  return b

>>> ans = print(a(7))
22.0
ตัวอย่างโปรแกรมเปรียบเทียบตัวเลขว่าน้อยกว่า 0 หรือไม่
def c(num):
  if(num < 0):
    print("น้อยกว่า 0")
  else:
    print("มากกว่าหรือเท่ากับ 0")

>>> a = c(-8)
น้อยกว่า 0
>>> aa = c(1)
มากกว่าหรือเท่ากับ 0

แบบฝึกหัด

 1. จงเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเอง ในการแก้โจทย์พื้นที่สามเหลี่ยม (1/2*ฐาน*สูง)
 2. จงเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเอง ให้เปรียบเทียบว่ายอดเงินพอซื้อมือถือราคา 2,369 บาท หรือไม่ ถ้าพอแล้วหลังซื้อจะเหลือเงินเท่าไร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)