2 มกราคม 2558

Published มกราคม 02, 2558 by with 0 comment

Jython ใช้ Java กับ Python : ตอนที่ 1 ติดตั้ง Jython

โลโก้ Jython

Jython เป็นอีกแพลตฟอร์มของภาษา Python สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วย Python ไปรันบนแพลตฟอร์ม Java โดยรันบน Java Virtual Machine ทำให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python ร่วมกับภาษา Java ได้ บทความนี้จะพาผู้อ่านไปติดตั้ง Jython กันครับ
อันแรกให้ผู้อ่านทำการติดตั้ง Java ก่อนครับ โหลด JDK จาก http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html แล้วทำการติดตั้ง (ผมขอไม่กล่าวถึงการติดตั้ง JDK ครับ)
เมื่อ Java พร้อมแล้ว ขั้นตอนไป เข้าไปที่ http://www.jython.org/downloads.html ในที่นี้ ผมเลือก Jython 2.7beta3
ให้โหลดตัว Installer คลิกที่ Download Jython 2.7beta3 - Installer ครับ
จะได้ไฟล์ jython-installer-2.7-b3.jar ให้ผู้อ่านเปิดคอมมานด์ไลน์
เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ jython-installer-2.7-b3.jar ที่โหลดไว้
แล้วใช้คำสั่ง java -jar jython-installer-2.7-b3.jar
จะขึ้นหน้าจอ ให้คลิกติดตั้ง
 เลือกภาษาอังกฤษ English แล้วคลิก Next
 อ่านข้อตกลงก่อนนะครับ แล้วคลิกตามรูปแล้วกด Next
 เลือกคาที่ต้องการครับ แต่สำหรับผมกด Next ต่อไปเลยครับ
 กำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ Jython แต่ผมกด Next เลยครับ C:\jython2.7b3\ (สำหรับผู้ใช้งานลินุกซ์จะเป็น /usr/local/lib/jython/ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนครับ) หากไม่มีโฟลเดอร์นี้ ระบบจะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาให้ครับ
 กำหนดค่า Java แล้วกด Next
 ระบบผมมี Java แค่ตัวเดียว ผมเลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่ม ผมกด Next ต่อครับ
 จากนั้นระบบจะทำการติดตั้ง Jython รอสักครู่หนึ่งครับ
 รายละเอียดของ Jython ที่ติดตั้ง แล้วกด Next
ติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมเรียกใช้งานครับ
สำหรับผู้ใช้งานลินุกซ์ใช้คำสั่งนี้หลังทำตามข้างบนต่อครับ
sudo ln -s /usr/local/lib/jython/bin/jython /usr/local/bin/
สำหรับผู้ใช้งาน Mac os ไปโหลดตัวติดตั้งได้ที่ http://rudix.org/packages/jython.html

เรียกใช้งาน Jython

ใช้คำสั่ง
C:\jython2.7b3\jython
สำหรับผุ้ใช้งานลินุกซ์และ Mac os ใช้คำสั่ง
jython
จากนั้นลองเขียนโค้ด Python กันดูครับ

ติดตามบทความต่อไปนะครับ
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)