29 กุมภาพันธ์ 2559

Published กุมภาพันธ์ 29, 2559 by with 0 comment

Python แปลงข้อความ ASCII ที่เข้ารหัส Hex กลับมาเป็นสตริง

สามารถทำได้โดยใช้โมดูล codecs ในภาษาไพทอน
>>> import codecs
>>> codecs.decode("7061756c", "hex")
b'paul'
>>> str(codecs.decode("7061756c", "hex"))
"b'paul'"
>>> a= codecs.decode("7061756c", "hex")
>>> a.decode('utf-8')
'paul'

มีสตริงที่ถูกเข้ารหัส Hex เช่น
3C 4D 76 77 61 66

ต้องการแปลงกลับมาเป็นสตริงเช่นเดิม
>>> import binascii
>>> binascii.unhexlify('3C 4D 76 77 61 66')
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
TypeError: Odd-length string
>>> binascii.unhexlify(''.join('3C 4D 76 77 61 66'.split()))
'<Mvwaf'

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)