28 กุมภาพันธ์ 2559

Published กุมภาพันธ์ 28, 2559 by with 0 comment

Python แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

แปลงเลขฐานสอง เป็น ฐานสิบ
>>> 0b101111
47

หรือใช้คำสั่ง

[python]int(เลขฐานสองในรูปแบบสตริง,เลขฐาน)[/python]

เช่น
>>> print(int('01010101111',2))
687
>>> print(int('11111111',2))
255

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)