22 มกราคม 2560

Published มกราคม 22, 2560 by with 0 comment

เริ่มต้น Keras ด้วย XOR

Keras เป็นโมดูลประสาทเทียม (neural networks) ในภาษาไพทอน (Python) โดยสามารถรันบน CPU และเพิ่มประสิทธิภาพโดยการรันบน GPU ได้ โดยการทำงานของ Keras ทำงานบน TensorFlow หรือ Theano
  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3
  • ใช้ MIT License
เนื่องจาก TensorFlow มีประสิทธิภาพมากกว่า  Theano จึงขอเลือกใช้ TensorFlow เป็นหลัก

ก่อนใช้งาน ให้ทำการติดตั้ง TensorFlow ตามบทความ พัฒนา Machine learning ด้วย TensorFlow

แล้วทำการติดตั้ง Keras ด้วยคำสั่ง :
$ pip install keras

หลังจากติดตั้งแล้ว ขั้นต่อไป ทำการเปลี่ยน backend จาก Theano เป็น TensorFlow โดยก่อนอื่นให้ทำการรัน keras
$ python
>>> import keras
>>> quit()

แล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ ~/.keras/keras.json ใส่โค้ด
{
    "image_dim_ordering": "tf",
    "epsilon": 1e-07,
    "floatx": "float32",
    "backend": "tensorflow"
}

ตรวจสอบว่าใช้ backend ด้วยการรัน Keras
$ python
>>> import keras
Using TensorFlow backend.

เสร็จแล้ว ทำการทดลอง Keras ด้วย XOR

ผลลัพธ์
[[ 0.00148098]
[ 0.99495196]
[ 0.99527067]
[ 0.00592586]]

สามารถศึกษา Keras ได้ที่ https://keras.io/ และ https://github.com/jfsantos/keras-tutorial

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)