29 มกราคม 2560

Published มกราคม 29, 2560 by with 0 comment

แปลง scikit-learn ไปรันในภาษา C, Java, JavaScript และอื่น ๆ

สวัสดีนักพัฒนา Machine Learning ทุกคนครับ นักพัฒนา Machine Learning ที่เคยพัฒนาบนภาษา Python คงเคยได้ใช้ scikit-learn กันมาแล้ว และติดใจ scikit-learn อยากเอามันไปใช้งานบนภาษาอื่น ๆ แต่ติดที่ว่า scikit-learn มีเฉพาะในภาษา Python เท่านั้น


ขอแนะนำโมดูล sklearn-porter เป็นโมดูลที่ช่วยแปลงไลบารี scikit-learn ที่เรียกไปยังภาษาอื่น ๆ เช่น C, Java, JavaScript , PHP และอื่น ๆ

  • รองรับทั้ง Python 2 และ Python 3

  • ใช้  MIT license

  • ดูรายชื่อคำสั่งที่สนับสนุนในแต่ละภาษาได้ที่ https://github.com/nok/sklearn-porter#classification

ติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง : pip install sklearn-porter

ตัวอย่าง
# -*- coding: utf-8 -*-

from sklearn.tree import tree
from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn_porter import Porter


X, y = load_iris(return_X_y=True)
clf = tree.DecisionTreeClassifier()
clf.fit(X, y)

# Cheese!

result = Porter().port(clf)
# result = Porter(language='java').port(clf)
print(result)

ผลลัพธ์
ดูได้ที่ https://github.com/nok/sklearn-porter/blob/master/examples/classifier/DecisionTreeClassifier/java/basics.py

อ่านเอกสารได้ที่ https://github.com/nok/sklearn-porter

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)