28 มีนาคม 2560

Published มีนาคม 28, 2560 by with 0 comment

กลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้า

สามารถกลับตำแหน่ง List จากหลังมาหน้าได้ด้วยคำสั่ง list.reverse()

ตัวอย่าง

>>> L = [0,10,20,40]
>>> L.reverse()
>>> L
[40, 20, 10, 0]/
หรือ

>>> L[::-1]
[40, 20, 10, 0]

เดติด https://stackoverflow.com/a/3940149

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นได้ครับ :)